Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havne og kommuner har ventet utålmodigt i flere år på, at staten får udmøntet en havnepakke 3. Den politiske vilje mangler sådan set ikke, men der er heller ikke sket noget. Transportminister Hans Chr. Schmidt vil rykke balancen fra kollektiv trafik mod veje. Så måske bliver de fine ord snart omsat til handling, så en række flaskehalse i godstransporten til og fra havne kan afhjælpes.

En række grydeklare projekter til forbedrede adgangsforhold til en række havne ligger klar i Danske Havnes katalog Havnepakke 3. Kommunerne har tilkendegivet deres meget kontante interesse i projekterne, der skal afhjælpe trængsel på veje, øge færdselssikkerheden og sikre havnenes konkurrencemæssige stilling. For staten har disse projekter den meget behagelige konsekvens, at de får rigtig meget for pengene. En statslig investering på 100 mio. kr. vil blive mere end fordoblet af de kommunale investeringer i de samme vej- og baneprojekter. På toppen kommer så erfaringsmæssigt ca. 50 mio. kr. fra havnene til arbejder i tilknytning til de nye anlæg. Så udover at afhjælpe de konkrete problemer ved adgangsforholdene er der altså tale om en rigtig god og sikker gearing af de statslige midler.

Folketinget har også allerede tidligere aftalt, at når EU sendte penge i forbindelse med Storstrømsbroen tilbage, skulle 112 mio. kr. fordeles til havnerelaterede projekter. Pengene er for længst i hus, men der er ikke sket noget.

Det gør der forhåbentlig nu. Selvom transportminister Hans Chr. Schmidt har nedtonet forventningerne til, hvor meget regeringen kan sætte i gang, er han ikke i tvivl om, at investeringer i ny infrastruktur skal gå til vejene og gerne i veje til havnene. Tidligere på måneden udtalte ministeren i et interview med Altinget Transport. “Vi skal udnytte, at vi er en nation med mange havne. For hvis du har gods, der bliver transporteret via havnene, så er du altså rigtigt godt kørende. Derfor er det vigtigt med gode adgangsveje”.

Udover de 112 mio. kr. som forligsparterne allerede verbalt har sendt i havnenes retning, kan det også være, at der kommer penge tilbage til Infrastrukturfonden. Til efteråret skal forhandlingerne om fordeling af nye midler i Infrastrukturfonden i gang. Midlerne kommer fra trafikprojekter, der er afsluttede, og hvor budgettet har været højere end de reelle udgifter. Forventningen er, at der spyttes ca. 1 mia. kr. i kassen. Der ligger allerede i trafikforliget mellem alle Folketingets parter – bortset fra Enhedslisten og Alternativet – fra januar 2009, at midlerne skal fordeles. Men det er ikke konkretiseret hvordan.

Så mens aktiviteten igen stiger rundt omkring hos virksomheder og havne, venter havne og kommuner utålmodigt på, at de mange gode projekter i Havnepakke 3 bliver vurderet af politikerne, og at der gives konkret støtte, så de kan sættes i gang.

Se Havnepakke 3 her

Se den samfundsøkonomiske screening her

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Hans_Chr_Schmidt.jpg
Kilde: Folketinget

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen