Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax

Havne med passagertrafik fra lande uden for EU skal ifølge en ny EU-forordning, som indføres fra 14. december 2019, informere rejsende om bagagereglerne i forhold til indførsel af planter og planteprodukter fra lande udenfor EU.

Reglerne har til formål at holde særligt alvorlige planteskadegørere ude af Danmark og EU og dermed hindre spredning og etablering.

De særligt alvorlige planteskadegørere kaldes karantæneskadegørere. De bør ikke findes i EU, og der er pligt til at anmelde det, hvis man mener at have fundet en karantæneskadegører.

Hvilke danske havne er omfattet?

Landbrugsstyrelsen har haft kontakt med Trafikstyrelsen for at kortlægge de danske havne, der har passagertrafik fra lande uden for EU. Det er havne, der vil blive berørt af de nye krav i forordningen.

Havne med passagertrafik til og fra tredjelande: 

  • Esbjerg – Immingham (UK)
  • Hirtshals – Torshavn (Færøerne) – Seydisfjördur (Island)
  • Hirtshals – Stavanger – Bergen (Norge)
  • Hirtshals – Langesund (Norge)
  • Hirtshals – Kristianssand (Norge) [To ruter: Fjordline og Colorline]
  • Hirtshals – Oslo (Norge)
  • Hirtshals – Larvik (Norge)
  • Frederikshavn – Oslo (Norge)
  • København – Oslo (Norge)

Landbrugsstyrelsen vil kontakte de berørte havne med nærmere oplysninger inden implementeringen.

Hvad skal havnene gøre?Danske havne med international passagertrafik har ifølge forordningen pligt til at oplyse de rejsende om reglerne for at tage planter og plantematerialer med i bagagen fra rejser udenfor EU.

Det betyder, at havne med passagertrafik fra lande uden for EU skal:

– Stille gratis plads til rådighed for plakater og foldere til rejsende/passagerer i terminaler og på skibe mv.
– Informere om rejsereglerne på hjemmesiden, hvor det er relevant.
– Forestå vederlagsfri ophængning og placering af materialerne.
– Årligt rapportere opfyldelse af loven til Landbrugsstyrelsen, som videreformidler til Kommissionen.

Ved udbrud af karantæneskadegørere og eventuelt aktivering af den nationale beredskabsplan på området vil der kunne være skærpende krav til information.

Må man have planter med i bagagen?Planter og planteprodukter, som ser sunde ud, kan bære på alvorlige sygdomme. Man skal derfor være varsom med, ja – måske helt afholde sig fra, at tage planter og planteprodukter med hjem fra sin rejse. Hvis du alligevel vil have en plante eller et planteprodukt med hjem fra et land uden for EU, er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne.

Du finder de gældende bagageregler under ”Rejseregler” hér

Plakater, brochurer og tekster til hjemmesiden

Berørte danske havne vil få stillet de nødvendige informationsmaterialer til rådighed fra hhv. Landbrugsstyrelsen og EU-kommissionen. Havnene skal således ikke selv stå for udvikling af informationsmaterialerne, men skal sikre, at det bliver opstillet, vedligeholdt og gjort synligt i færgeterminaler, om bord på skibe mv, og hvor det er relevant, på deres hjemmesider.

Den ansvarlige myndighed er Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen. EU-kommissionen er tilsynsmyndighed.

KontaktHvis du har supplerende oplysninger til listen af havne, spørgsmål til loven eller havnenes retlige forpligtelser, så er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen via mail på Planter@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at ringe på Landbrugsstyrelsens pressetelefon på 41892507.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen