Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Søren Søndergaard

Søren Søndergaard, 57, tiltræder 1. januar 2021 som Presse- & kommunikationschef for Danske Havne. Søren, der er uddannet journalist fra journalisthøjskolen i Aarhus og fra Morgenavisen Jyllands-Posten, skal bidrage med både at formidle f.eks. havnenes vigtige rolle i den grønne omstilling og de mange fortællinger om havnenes traditionelle opgaver.

Søren Søndergaard fratrådte i februar en stilling som mangeårig pressechef for Dansk Folkeparti på Christiansborg, hvor han har opnået et betragteligt netværk både politisk og mediemæssigt.

De danske havnes liste over opgaver er lang. Udover et væsentligt bidrag til den grønne omstilling, skal man også arbejde på at flytte mere gods fra land til vand, også på de kortere afstande. Dét bidrager både til løsningen af trængsels-problemer og bonner ud på klimaindsatsen. Desuden har havnene mange arbejdspladser og har stor betydning for de lokalsamfund, de er en del af, både direkte og med en række afledte effekter.

Adm. direktør Tine Kirk Pedersen udtaler:

”Jeg er meget glad for, at vi nu får Søren med ombord. Han kan styrke vores indsats med at fortælle om alle de spændende opgaver, havnene løser. Både i forhold til netop den grønne dagsorden, men også fortællingen om vores traditionelle opgaver med fiskeri, container, krydstogt og bulk. Havnene skaber mange arbejdspladser i Danmark, og dem skal vi værne om.

Søren kommer også med et stort politisk netværk, som vi glæder os til at gøre brug af til gavn for vores medlemmer og ikke mindst til udviklingen af aktiviteter rundt omkring i havnene.”

”Det er en fornøjelse og et privilegium for mig at få lov at arbejde med noget så væsentligt som de danske havne. Deres store betydning er måske lidt overset”, siger Søren Søndergaard og fortsætter:

”Jeg vil virkelig gerne arbejde med noget, der betyder noget for mange. Dét gør de danske havne. Ikke nok med at havnene sikrer arbejdspladser og vækst – næsten 80 procent af dansk import kommer ind den vej. Desuden bærer havnene også med sig en kultur til de lokalsamfund, de er en del af. Samtidig er strategien om at flytte gods fra veje til vandet fascinerende. Jeg glæder mig til at kunne bidrage til de mange fortællinger. I de fleste små drenge bor en glæde ved havnekajer, kraner, store skibe, tovværk, kæder og mågeskrig. Nu får jeg som lidt større dreng lov til at arbejde med havne professionelt, dét glæder jeg mig meget til.”

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen