Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Skagen Fisk

 

Fiskerisektoren sætter et solidt aftryk i den danske økonomi. Det viser en ny analyse foretaget af Copenhagen Economics. Det er i sig selv interessant at sektoren bidrager med hele 12,5 mia. kr. til den danske økonomi og er af helt afgørende betydning for beskæftigelsen i yderområderne.

Fiskerisektoren sætter et solidt aftryk i den danske økonomi. Det viser en ny analyse foretaget af Copenhagen Economics. Det er i sig selv interessant at sektoren bidrager med hele 12,5 mia. kr. til den danske økonomi og er af helt afgørende betydning for beskæftigelsen i yderområderne. Men endnu mere interessant er analysens belysning af det helt unikke tætte samspil mellem sektorens mange aktører, da det reelt er det, der er årsagen til at Danmark har en førerposition som fiskerination.

Den nye rapport viser at fiskerihavnene, fiskerne og fiskeindustrien sammen med service- og handelsdelen, igennem årene, har tilpasset sig hinanden og skabt den velsmurte maskine, der i dag har givet Danmark sin stærke internationale position. Det er kombinationen af modtagefaciliteter, forarbejdning, logistik, eksport/import og den brede vifte af servicefaciliteter, der har sikret den danske fiskerisektors stærke internationale konkurrenceevne.

Det betyder omvendt, at uanset hvem i værdikæden der får sine rammevilkår forringet, så går det ud over alle i fiskeriklyngen. Det kræver, at aktørerne kan tilpasse sig for at der igen skabes balance i værdikæden. Som omtalt i dagens udgave af Børsen, er den britiske udmelding af Fællesskabet et eksempel på en trussel i mod denne balance. Om der pilles ved kvotefordelingen, lægges restriktioner for adgang til britisk farvand, stilles krav til hvor fisk fanget i britisk farvand skal landes, indføres handelsbarriere eller noget helt femte, så vil det have alvorlige konsekvenser for alle aktører i værdikæden og dermed sektorens bidrag til den danske økonomi.

Som det gælder for alle aktører i værdikæden, så gælder det ikke mindst for fiskerihavnene, at de skal have det rette manøvrerum for at kunne tilpasse sig de øvrige aktørers efterspørgsel.

Fiskerihavne spiller en afgørende rolle, når det kommer til fiskerisektorens høje produktivitet. Som følge af mange års konsolidering er fiskeriet blevet koncentreret i de fem jyske havne; Skagen, Hanstholm, Thyborøn, Hirtshals og Hvide Sande. Hver af de fem havne skaber de optimale rammer og de rette klyngesamarbejder, som i særdeleshed har skabt Danmarks position som førende fiskerination i Europa.

Når havnene sætter rammen for hovedparten af sektorens aktører, er de derfor også særligt forpligtiget til at tilpasse sig ændrede rammevilkår. Rapporten er derfor et opråb til vores politikere om, at de skal iagttage det helt simple forhold, at en værdikæde aldrig er stærkere end det svageste led og at fiskerihavene her er en helt central spiller.

Rapporten om fiskerisektorens økonomiske fodaftryk kan downloades ved at følge dette link.

Omtalte artikel i Børsen finder du her

For yderligere information, kontakt  særlig rådgiver i Danske Havne, Hans Arne Kristiansen på 3116 4183 eller hak@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen