Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bestyrelsen i Danske Havne har besluttet en ny udvalgsstruktur, så Danske Havne fra 2015 har følgende udvalg: DirektørForum, Forum for mindre havne og FiskerihavneForum. Dertil kommer en række faglige fora og netværk.

Direktørforum
DirektørForum er tænkt som et fagligt forum for havnedirektørerne fra de 20 største medlemshavne. DirektørForum mødes som udgangspunkt fast en gang årligt til et 24 timers seminar med fagligt internt eller eksternt input, gerne tematiseret efter ønsker fra medlemmerne. Som udgangspunkt afholdes seminaret i tilknytning til en af medlemshavnene. Seminaret forventes afholdt i foråret – første gang i foråret 2015.

I tillæg til seminaret afholdes hvert år en enkelt Bruxelles-dag, hvor DirektørForum i Bruxelles bliver opdateret på relevante europæiske problemstillinger samt overvejelser fra Europa-Kommissionen, herunder relevante tilskudsprogrammer.

Hvert andet år (om efteråret) tager DirektørForum på en studietur af 3-7 dages varighed. Indholdet af studieturen fastlægges i samarbejde med sekretariatet. Studieturen finder sted i efteråret efter generalforsamlingen. Endelig kan DirektørForum mødes til hele eller halve temadage af relevans for medlemmerne. Også her fastlægges indholdet i samarbejdet med sekretariatet. Rejse- og opholdsudgifter for deltagelse i temamøder og studieture afholdes af de deltagende havne.

Forum for mindre havne
Forum for mindre havne er tænkt som det faglige forum for havnedirektører/havnechefer fra de mindre medlemshavne. Her vil det være muligt at udveksle erfaringer samt blive klædt fagligt på inden for en række relevante problemstillinger. Forum for mindre havne mødes som udgangspunkt fast en gang årligt til et 24 timers seminar med fagligt internt eller eksternt input, gerne tematiseret efter ønsker fra medlemmerne. Som udgangspunkt afholdes seminaret i tilknytning til en af medlemshavnene. Seminaret afholdes i efteråret – næste gang efteråret 2015.

Derudover forventes Forum for mindre havne at mødes til hele eller halve temadage af relevans for medlemmerne. Indholdet af temadagene fastlægges i samarbejde med sekretariatet. Rejse- og opholdsudgifter for deltagelse i temadagene afholdes af de deltagende havne.

FiskerihavneForum
FiskerihavneForum er det faglige forum for havnedirektører/havnechefer fra fiskerihavnene. Hovedfokus for FiskerihavneForum er på problemstillinger og muligheder, der vedrører fiskerihavne, herunder relevante tilskudsprogrammer målrettet fiskerihavne. FiskerihavneForum mødes to gange årligt på skift hos medlemmerne. Som udgangspunkt mødes medlemmerne af FiskerihavneForum i foråret til en middag og dagen efter møde indtil frokost, mens efterårets møde er et 24 timers møde med fagligt internt eller eksternt input. Dagsorden for FiskerihavneForums to møder fastlægges i samarbejde med sekretariatet.

Hvert andet år tager FiskerihavneForum på studietur af 3-7 dages varighed. Indholdet af studieturen fastlægges i samarbejde med sekretariatet. Studieturen finder sted i foråret – året efter generalforsamlingen. Rejse- og opholdsudgifter til deltagelse i temamøder og studieture afholdes af de deltagende havne.

Faglige fora
I tillæg til de tre store fora fastholdes faglige fora om administration, miljø og nautiske spørgsmål. Udgangspunktet er her, at det er de faglige eksperter i havnene, der er medlemmer af disse fora. De faglige fora mødes løbende til hele eller halve temadage, hvor emnerne er sat på dagsordenen af medlemmerne. De faglige fora anvendes også af sekretariatet til faglig sparring på konkrete sager, fx høringssvar. Dette sker typisk elektronisk. Rejse- og opholdsudgifter til deltagelse i temamøder og seminarer afholdes af de deltagende havne.

Netværk
I tillæg til de nævnte fora vil der fortsat i Danske Havne arbejdes med løsere strukturerede netværk/mailinglister, der kan opstå ad hoc i forbindelse med løsning af sekretariatets opgaver. Det kan også være en gruppe af havne, der ønsker at arbejde med en fælles problemstilling, f.eks. en bestemt markedsudvikling. Disse netværk kan bestå af repræsentanter fra alle medlemmer eller grupper af medlemmer, afhængig af problemstillingen.

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne.

DH-logo.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen