Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bestyrelsesseminar

Efter kommunalvalget i 2017 er der blevet skiftet ud i de danske havnebestyrelser landet over. I den forbindelse er brancheorganisationen for de danske erhvervshavne, Danske Havne, vært for et seminar, hvor de nye havnebestyrelser mødes med hinanden og med brancheorganisationen, samt bliver introduceret til de kommende arbejde i erhvervshavnene.

På billedet ses de 37 deltagere, som var mødt op til seminaret for nye bestyrelsesmedlemmer på Hindsgavl Slot. Foto: Eva Fiil Nielsen

Efter kommunalvalget i 2017 er der blevet skiftet ud i de danske havnebestyrelser landet over. I den forbindelse er brancheorganisationen for de danske erhvervshavne, Danske Havne, vært for et seminar, hvor de nye havnebestyrelser mødes med hinanden og med brancheorganisationen, samt bliver introduceret til de kommende arbejde i erhvervshavnene.

I alt var 37 repræsentanter fra de danske erhvervshavne samlet til Danske Havnes seminar for nye bestyrelsesmedlemmer den 26. februar på Hindsgavl Slot.

”Der er stor interesse for at komme med i havnebestyrelsen rundt om i landet. Det er en bestyrelse, i det offentlige og private spændingsfelt, og ofte betyder havnen meget for byen lokalt, både ift. erhverv, byudvikling og arbejdspladser” fortæller Bjørn B. Christiansen, direktør i Danske Havne.

På seminaret blev deltagerne introduceret til, hvordan bestyrelsesmedlemmer kan bidrage til den strategiske ledelse af en havn, da Kirsten Schmidt, økonomidirektør i Grenaa Havn A/S, gennemgik havnens egne strategidokumenter og processerne bag.

De juridiske rammebetingelser i Havneloven og bestyrelsesmedlemmernes rolle blev gennemgået af Frans Bennetsen, advokat ved Kirk Larsen & Ascanius. ”Havneloven er en ’sektorlov’ for de danske erhvervshavne. Loven begrænser og udvider på forskellig vis den måde, som havnene kan organisere sig og udøve aktiviteter på i forhold til, hvad der i øvrigt ville gælde efter ’kommunalfuldmagten” og ’selskabsloven’ forklarer Frans Bennetsen og fortsætter ”det er en nødvendighed for bestyrelsesmedlemmerne at kende den rammelovgivning, der gælder for aktiviteterne på havnen, inden man går i gang med strategiarbejdet”.

Seminaret blev afsluttet af, Randi Ib, direktør i Board Governance, som gik i dybden med ejerstrategier for havnene og kompetencer i bestyrelser.

For henvendelser vedr. seminaret, kontakt Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor i Danske Havne, mobil 6171 0706, e-mail efn@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen