Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Europa-Kommissionen har fremlagt en investeringsplan på godt 2.360 mia. kr. for at få væksten i Europa i gang igen og få flere folk i arbejde. Men hvis pengene skal investeres, så danskerne kan mærke en forskel, kræver det politisk styrke og proaktiv handling.

Europa-Kommissionens julegave er i år en vækstpakke på godt 2.360 mia. kr. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning for at genskabe en økonomisk optimisme og arbejdspladser. Det kræver politisk vilje og styrke samt private investorer og ikke mindst attraktive projekter, hvis pengene skal finde vej til Danmark.

Kommissionen ønsker, at transportsektoren moderniserer sin infrastruktur og nedbringer trafiktætheden. I Danmark ligger der særlige vækstmuligheder i investeringer i transportforbindelser som banegods eller maritime motorveje, så vores handelsforbindelser bliver mere konkurrencedygtige. Der er også muligheder for industriens små og mellemstore virksomheder, i energisektoren ved omstilling til vedvarende energi samt i uddannelsessektoren og gennem at øge beskæftigelseschancerne for personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Ifølge Juncker er EU’s medlemslandes økonomi fanget i en investeringsfælde. Det er derfor vigtigt, at EU bidrager med risikovillig startkapital, så private investorer vil sætte penge i projekter, der kan skabe vækst og velstand. Nogle af de ting, Juncker drømmer om, er computere til skolebørn i Grækenland, ladestationer til elbiler i Frankrig og hospitaler med moderne udstyr overalt. Bløde ”gaver” med andre ord.

Pengene er ikke nye, men i høj grad taget fra andre EU-programmer, herunder også Connecting Europe Facility, der er rammen for havnes tilskud til infrastruktur. Der er tale om tilbageløbsmidler kombineret med øremærkede midler i den Europæiske Investeringsbank.

Ifølge Europa-Kommissionens overslag vil de foreslåede foranstaltninger tilsammen øge EU’s BNP med 330-410 mia. EUR over de næste tre år og skabe op til 1,3 millioner nye job. Spørgsmålet er blot, hvor de varige job skabes.

Planen bygger på tre overordnede indsatsområder:

  1. oprettelse af en ny europæisk fond for strategiske investeringer (EFSI), med offentlige midler som garanti, til at mobilisere yderligere investeringer for mindst 315 mia. EUR over de næste tre år (2015-2017)
  2. etablering af en troværdig projektforberedelse kombineret med et bistandsprogram for at kanalisere investeringer derhen, hvor der er størst behov for dem
  3. en ambitiøs køreplan for at gøre EU mere attraktiv for investeringer og fjerne lovgivningsmæssige flaskehalse.

Læs mere på Europa-Kommissionens site.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen. Danske Havne.

 

Europa Kommissionen.jpg
Kilde: Europa-Kommissionen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen