Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne giver et overblik over havnes mulighed for EU tilskud til maritime investeringer

Havne spiller en nøglerolle i forhold til et bæredygtigt og multimodalt transportnetværk på tværs af EU. Danske Havne er tilfredse med, at EU fortsat ønsker at flytte langdistance gods fra vej til sø og bane. Dette skift kan kun lade sig gøre, hvis infrastrukturen er effektiv. Det kræver politisk opbakning og politisk vilje til at investere i adgang til havne og bedre forbindelser med gods på bane.

EU har i 2007-2013 fremmet integrationen af transportnetværk i det såkaldte Trans Europæiske Transport Netværk (TEN-T). Indsatsen er sket gennem tilskudsprogrammer for nationale og grænseoverskridende projekter, herunder Motorways of the Sea (MoS). Marco Polo var TEN-T programmets andet ben med relevans for maritim transport, da fokus var at føre gods fra vej til sø og bane.

I 2013 reviderede EU retningslinjerne for TEN-T. EU vedtog det økonomiske program Connecting Europe Facility (CEF) for perioden 2014-2020. Der er afsat ca. 15 mia. Euro i perioden. TEN-T består af 9 multimodale korridorer, der har to typer netværk under sig. Core Network er transportknudepunkter på tværs af EU. Comprehensive Network er regionale knudepunkter, der skal forbindes til kernenettet. Prioriteringen er Core Network, der skal være implementeret i 2030. Det regionale netværk skal være på plads i 2050. Marco Polo programmet forventes at blive lagt ind i TEN-T programmet.

Se præsentation over danske havne i TEN-T samt krav for at blive en del af netværket her.

EU’s agentur for TEN-T har skiftet navn til INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Det betyder bl.a. at tidligere links ikke længere virker. Link til INEA her.

Kommissionen udsendte den 7. januar 2014 en kommunikation om meningen med korridorerne på sigt. Læs redegørelsen her.

Dynamisk kort for aktører i TEN-T netværket kan ses her.

Danske Havne arrangerede sammen med Rederiforeningen i december 2013 en temadag om mulighederne for EU tilskud. Se bl.a. Transportministeriets præsentation her.

Havnenes europæiske brancheforening ESPO har etableret en helpdesk for havne, der søger samarbejdspartnere til at gennemføre infrastruktur projekter og tiltrække EU midler fra TEN-T. Kontaktperson er direktøren for indlandshavne Kathrin Obst, der kan kontaktes via ESPO’s webside http://espo.be

Læs mere på Transportministeriets site. eller kontakt Thomas Rousing-Schmidt (tro@trm.dk) eller Kristian Baasch Pindbo (krp@trm.dk) fra Transportministeriets internationale kontor.

TEN-T logo.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen