Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Kran, Aabenraa Havn

Linde Gas A/S og Aabenraa Havn har netop indgået et nyt samarbejde med ambitionen om at producere bæredygtig brint og en hel række miljøvenlige, brintbaserede produkter på Aabenraa Havn. Nu tilbyder parterne ”attraktive produktionsbetingelser” til virksomheder, som ønsker at blive en del af projektet.


Over de næste par år vil Aabenraa Havn og Linde Gas sammen undersøge mulighederne for at etablere et elektrolyseanlæg til produktion af brint på Aabenraa Havn. Anlægget skal
omdanne den grønne strøm fra havmøllerne i Nordsøen til klimavenlig brint, som ifølge planen skal bruges til produktion af en række grønne, brintbaserede produkter på Aabenraa Havn.

Power-to-X
Det nye samarbejde er et såkaldt Power-to-X-projekt. Power-to-X betyder, at grøn strøm omdannes til bæredygtig brint, som så igen kan bruges til produktion af miljøvenlige, brintbaserede produkter som f.eks. ammoniak, metanol, metan og brændstof til lastbiler, fly
og skibe. Her bliver olien erstattet af grøn brint som energidelen i brændslerne, og det gør dem langt mere miljøvenlige.
”Jeg er rigtigt glad for vores plan, for den understøtter i den grad både den grønne omstilling og Lindes strategi om at at øge produktionen af grøn brint,” fortæller Ulrik Nielsen, der er Lindes Head of Clean Hydrogene i Danmark.


Også For Aabenraa Havn er partnerskabet med Linde Gas et vigtigt skridt i havnens strategi, der har fokus på grøn transformation og bæredygtig udvikling.
”Vi er utrolig stolte af, at Nordeuropas førende industrigasselskab har valgt os som samarbejdspartner, og at vi fremover skal samarbejde om at understøtte en grøn dagsorden. Vi ser rigtig mange perspektiver i samarbejdet,” siger Henrik Thykjær, der er administrerende direktør for Aabenraa Havn.


”Attraktive produktionsbetingelser”
Ifølge planen skal Linde Gas opføre og drive elektrolyseanlægget, der producerer den grønne brint på Aabenraa Havn. De næste et til to år vil Aabenraa Havn og Linde Gas først og
fremmest bruge på at finde samarbejdspartnere, der vil opføre anlæg til produktion af brintbaserede produkter på havnen.


Både Ulrik Nielsen og Henrik Thykjær ”ser meget optimistisk” på mulighederne for at finde virksomheder, der vil samarbejde.
”Vi forventer, at efterspørgslen på grønne, brintbaserede produkter vil vokse markant, og samtidig tilbyder Aabenraa Havn meget attraktive produktionsbetingelser. Det er en solid kombination, der vil være rigtig interessant for en række virksomheder,” siger Ulrik Nielsen.


På Aabenraa Havn er man allerede klar til at tage imod virksomheder, der arbejder med produktion af brintbaserede produkter. Tidligere lå det kulfyrede kraftvarmeværk Enstedværket på havnen, men i dag er kraftvarmeværket nedlagt, og området er ifølge samarbejdspartnerne ”ideelt” til virksomheder med fokus på den grønne omstilling.
”Hele infrastrukturen er på plads til industriel produktion. Kablerne til strøm fra havmøllerne er etableret, og 600 MW elektricitet er tilgængelig på havnen. Derudover er der infrastruktur til lastbiltransport og en havn lige uden for døren. Det betyder, at de kommende producenter af brintbaserede produkter både kan få sejlet råstoffer til deres virksomheder og de færdige produkter transporteret videre ad søvejen,” siger Henrik Thykjær.

”Stærke perspektiver”
Ulrik Nielsen er begejstret over de ”stærke perspektiver” i, at Linde Gas også producerer brint – eller hydrogen – i Danmark:
”Hydrogen er ikke kun den optimale måde at lagre strøm på – det er er samtidig fremtidens grønne transportmiddel i den tunge del af transportsektoren. På den kortere bane kommer vi til at bruge brintbaserede, miljøvenlige brændsler i den eksisterende flåde af lastbiler, skibe og fly som et vigtigt led i den grønne omstilling. Når projektet bliver en realitet, vil vi kunne tilbyde vores kunder grønnere brint, fordi vi producerer den lokalt og ikke skal transportere den med lastbiler fra vores produktionsanslæg i det øvrige Europa. Det matcher fuldstændigt
Lindes strategi om at understøtte den grønne omstilling ved at producere og distribuere stadigt mere bæredygtigt,” fortæller Ulrik Nielsen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen