Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

hirts

Projektet hedder ”Value2Sea” og målet er at belyse forbedringsmuligheder i transportkæder i Øresund-Kattegat-Skagerrak området ved at anvende nye teknologier og logistik -og transportkoncepter på mere bæredygtig vis.

”Projektet handler om at skabe sammenhæng mellem aktører i logistikkæden og udarbejde en miljømæssig vej til at transportere varer på tværs af grænserne. Lastbiler er fleksible, billige og hurtige, men de skaber trængsel på veje og i byer, og det er det, vi gerne vil undgå via søvejene, som er mere miljøvenlige.” siger Kenn Steger-Jensen og Hans-Henrik Hvolby – begge professorer fra Aalborg Universitet, som har taget initiativ til og leder projektet.

Hos Hirtshals Havn ses Value2Sea-projektet også som et spændende projekt for Skandinavien både nu og i fremtiden:

”Vi står over for en spændende periode med gennemførelsen af Value2Sea, og vores forventninger er betydelige, da vi regner med at få et udbytte som dels kan bruges til at positionere Hirtshals Havn i fremtiden og dels – som det vigtigste – kan forandre godslogistikken i Skandinavien. Value2Sea vil skabe grundlaget for at optimere godstransport i Skandinavien ved modernisering af de transportmønstre, der gennem årtier er blevet brugt, fordi de ligger på rygmarven. Med Value2Sea bliver der skabt udgangspunkt for at tænke nyt og innovativt, så der i fremtiden kan tages beslutninger baseret på reel viden om parametre som økonomi, klimabelastning og transporttider. Value2Sea vil give godstransportsektoren et nyt og fremadrettet ståsted, der udnytter multimodale transportløsninger til gavn for samfundet, industrien og transportvirksomhederne. Der er ingen tvivl om, at Value2Sea-perioden vil blive udfordrende, og resultatet bliver utroligt spændende.” forklarer Jens Kirketerp Jensen, adm. direktør på Hirtshals Havn.

Projektet gik i luften ultimo 2019 og gennem de næste tre år arbejder projektpartnerne på tværs af Norge, Sverige og Danmark at finde nye løsninger inden for bæredygtige logistik- og transportsystemer, digitalisering i transportsystemerne samt muligheder for og betydning af elektrificering af havne og transportsystemer og autonom skibsfart.

Projektets resultater skal undervejs udbredes til offentlige institutioner, private virksomheder og videninstitutioner. Dette vil bla ske via diverse strategidokumenter, artikler og studenterprojekter og bidrage til at forankre Øresund-Kattegat-Skagerrak området som en væsentlig transportkorridor til og fra Skandinavien.

Projektet er støttet af EU-programmet InterReg ØKS med henblik på at fremme samarbejdet i Øresund-Kattegat-Skagerrak området.

Partnere i projektet er havne, virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner i Norge, Sverige og Danmark:

Aalborg Universitet er ledende partner af projektet. Øvrige projektdeltagere fra Danmark er Hirtshals Havn, Fjordline, Vendelbo Spedition A/S, Arctic Group A/S, Integrate og MARCOD.

Fra Sverige deltager Chalmers Tekniska Høgskole, SSPA og Jula.

Fra Norge deltager Universitetet i Sørøst-Norge, Moss Havn, Borg Havn, Larvik Havn, Grenland Havn, Kristianssand Havn samt Arendal Havn, Vestfold Fylkeskommune, ASKO og organisationen Norske Havne.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen