Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne har samarbejdet med Carin Willingsøe om et afsluttende speciale på CBS om havnes sociale ansvar (CSR). Specialet tager udgangspunkt i havnens sociale ansvarlighed. Virksomheders sociale ansvarlighed vinder frem i Europa, men er det også vejen frem for danske havne?

CSR som værktøj
Havne oplever CSR som et abstrakt og ressourcekrævende begreb. Samtidig er der en nervøsitet i forhold til, om ofte indlysende sociale effekter vil afføde en negativ reaktion. Dette gør, at der ofte ikke ”tales højt” om ansvarlighed, og samtidig bliver CSR tit usystematisk og ad hoc. Specialet viser, at mange havne har en fordel i sin historiske og naturlige forankring i lokalsamfundet samt i den tætte kontakt, der er mellem havnens medarbejdere og interessenter. Det vigtigste er derfor, at de enkelte havne forholder sig strategisk til CSR og aktivt beslutter, hvordan CSR kan bruges som naturligt værktøj. Samtidig bør havnene ikke være nervøse for at kommunikere om CSR.

Anbefalinger
Specialet resulterede i en række anbefalinger for at tænke CSR ind i havnes kommunikation:

  • Forventningsafklaring. Havnes tilgang til CSR bør udspringe af dialog om interessenternes forventninger.
  • Foren implicit og eksplicit CSR. Danske havne er splittede imellem implicitte elementer (fx danske love og værdisæt i havnens kerneaktiviteter) og eksplicitte elementer (fx branchepræget bedste praksis og interessenters forventninger), der påvirker havnes tilgang til CSR. Anbefalingen er at forene de to tilgange, så resultatet bliver mere kommunikation af CSR, men uden at den bliver for tydelig og direkte.
  • Etabler et CSR fokus. Havne anbefales hver især at etablere et CSR fokus bestående af CSR kategorier, der er vigtige for deres interessenter, og som giver mening i forhold til havnenes kernevirksomhed. En kategori, der har vist sig at være relevant at fremhæve med mere kommunikation, er lokal ansvarlighed, altså hvordan havnene bidrager til bedre forhold for lokale virksomheder og borgere. Som al anden strategi anbefales det løbende at evaluere og tilpasse CSR strategien.

”Tusinde tak til Danske Havne, Køge Havn, Kolding Havn og CMP, der har givet mig et indblik i danske hav-nes hverdag og i stakeholderes interesser i CSR. Det har været en stor fornøjelse” siger Carin Willingsøe.

Danske Havne siger tak til Carin Willingsøe for sin interesse i havne. Tillykke med specialet og god vind med at finde det første job.

For mere information. Kontakt Carin Willingsøe på carinwillingsoe@outlook.dk og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Billede af Gitte og Carin
Billedet viser Carin Willingsøe og direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen