Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne har studeret OECD’s landeanalyse 2014 og anbefaler at kæde OECD’s konklusioner sammen for at øge Danmarks styrkeposition som søfartsnation og global købmand

Den årlige rapport fra OECD viser en stærk dansk transportkæde. Men Danmark kan blive styrket som søfartsnationen med udsigt til et maritimt Indre Marked i EU, og hvis flere danske virksomheder kan blive underleverandører til slutprodukter i andre lande.

Kædes bedre muligheder for at anvende maritim transport sammen med en øget internationalisering af danske virksomheder, vil flere danske varer komme ud at sejle. Danmark vil således kunne indhente de 21 mia. kr. som, jf. Produktivitetskommissionen, er beløbet på offentlige investeringer i samfundsøkonomisk urentable infrastrukturprojekter de sidste ti år.

Det Indre Marked har været en succes for intern handel i EU. En udvidelse, der inddrager søtransport, skaber nye incitamenter til at tænke maritim transport ind i de globale værdikæder. I dag er der ikke forskel på, om et skib er sejlet fra Danmark til Sverige og retur eller til Singapore og retur. Der lægges mange fordyrende gebyrer og afgifter på varer i den maritime handel internt i EU. Det svækker EU landenes globale konkurrencekraft. Der er endnu ikke taget konkrete tiltag til et blåt Indre Marked. Det forventes at være en opgave for en ny Kommission i 2014.

Rapporten fra OECD viser en dansk gennemsnitlig placering i de globale værdikæder. Sammenlignet med andre mindre lande med åbne økonomier klarer Danmark sig dog under gennemsnittet.

OECD anbefaler, at Danmark i højere grad kan øge produktiviteten gennem et fokus på at få flere danske underleverandører til udenlandske eksportvarer. Det vil føre danske produkter længere ud på verdensmarkedet.

Danmarks placering i de globale værdikæder hænger nøje sammen med produktiviteten. Danske virksomheder, der indgår i globale værdikæder, udfordres på den ene side på deres evne til at specialisere sig og konkurrere om produkter med høj efterspørgsel. På den anden side skaber en stærk placering i værdikæder øget produktivitet gennem forbedret konkurrencekraft og videndeling.

Læs OECD’s landerapport for 2014 her.

Se Danske Havnes høringssvar til forslaget til et mere moderne Indre Marked her.

Europa-Kommissionens site omkring det Indre Marked er her. 

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

OECD_Denmark_Report_2014.jpg
Kilde: OECD

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen