Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

KTC - Teknik & Miljø
KTC - Teknik & Miljø

I marts-udgaven af Teknik & Miljø er der fokus på, hvordan havne i Danmark ikke bare er gods over kaj, men i højere grad er innovative og tiltrækker nicher.

KTC - Teknik & Miljø

En række havne gav sammen med Danske Havne i marts måned input til Fagbladet Teknik & Miljø om, hvad havnene kan udover traditionel havnedrift. Erhvervshavnene i Danmark er mere end bare fisk, opbevaringsplads og gods over kaj. Havnene har i artiklerne har netop givet sine bud på, hvordan havne kan skabe en øget efterspørgsel for egne arealer og ydelser.

Erhvervshavnene i Danmark er med til at skabe nye markeder og tiltrække nicher

I øjeblikket er der ledig kapacitet i nogle danske havne. Derfor lægger Danske Havnes direktør, Bjørn B. Christiansen, ud med en udtalelse om, at efterspørgslen efter havnenes kapacitet skal øges. Efterspørgslen skal øges ved at gøre transport ad søvejen til et attraktivt alternativ til vejtransport.

Køge Havn og ADP A/S, som tæller havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg, medvirker i artiklen og har allerede i dag etableret sig som vigtige transportcentre i hver sin region. Fra administrerende direktør i ADP A/S, Nils Skeby, lyder det at havnen med sit nye transportcenter tilgodeser virksomheders fokus på klimavenlige og omkostningseffektive dør-til-dør løsninger.

”Havnesektoren har brug for fair og lige konkurrence gennem markedsregulering og øget handlerum” siger Bjørn B. Christiansen og fortsætter ”som et led i at sikre effektive havne, skal havnene have flere muligheder, herunder muligheder for servicering af havnens brugere på ikke-markedsdækkede områder og muligheder for at opfange brancheglidninger og nye markedsområder uden for det klassiske maritime område.” Målet er ikke at havnene skal tage forretningen fra sine kunder, men kunne hjælpe kunderne i højere grad, end det er muligt i dag.

Havne er andet end gods over kaj

Et andet eksempel er LINDØ port of ODENSE, som fra resterne af det gamle Lindøværft har etableret en industripark. Industriparken er i fuld gang med specialisering inden for offshore-vind og– specialprojekter. Fra starten har det været målet, at etablere en stærk klynge og sørge for, at industriparken har ét ansigt udadtil. Derfor tilhører alle virksomhederne på LINDØ port of ODENSE den blå industri og nye kommer til, tiltrukket af den høje koncentration af andre højt specialiserede maritime virksomheder.

I en helt anden boldgade har Skagen Havn netop landet fisk for 1 mia. kroner, svarende til over en fjerdedel af den samlede danske værdi. Imidlertid har en havneudvidelse gjort, at Skagen Havn også kan manifestere sig som destination for krydstogtskibe. I 2017 slår Skagen Havn sin egen rekord for antal gæster og forventningen er, at i 2018 vil rekorden igen blive slået med samlet set 64.000 gæster fordelt på 39 krydstogtskibe. Estimatet er, at i hele Danmark vil der i 2017 for første gang være over 1 mio. krydstogtspassagerer.

Artiklerne i Fagbladet Teknik & Miljø giver et indblik i, at erhvervshavnene i Danmark er mere end blot gods over kaj. Havnene arbejder hele tiden på at finde nye og specialiserede markeder. Med et friere marked for havnenes handlingsrum er der ingen tvivl om, at havnene vil blive ved med at udvikle sig og skabe vækst.

For mere information, kontakt Jonatan Sandager Hansen

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen