Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Regler er der rigelige af, og der kommer hele tiden nye til. Men det er sjældent, at de gamle eller sære regler afskaffes. Danske Havne har meldt 17 sære regler til Trafikstyrelsen, inden kampagnen sluttede den 1. november 2015. Målet er, at der skal gøres op med uforklarlige regler. For Danske Havne er målet, at der gøres op med lovgivning, der forhindrer en effektiv havnedrift.

Havne og havnedrift er reguleret af lovgivning, der udtænkes i op til 14 ministerier og en lang række styrelser. Derfor har Danske Havne meldt sære regler ind til Trafik- og Byggestyrelsen i forhold til den opgave, havnene skal løse og ikke i forhold til den administrative opdeling. Det er vigtigt, at havnenes ressortministerium og vores styrelse bidrager til at få løftet og gjort op med administrative byrder og bøvl, der stammer fra lovgivning, som andre godt nok har ansvaret for, men som påvirker dagligdagen i havnene.

De 17 sære regler, Danske Havne har meldt ind, spænder derfor vidt. Hvorfor skal medlemmer i havnebestyrelsen sidde i 4 år ligesom kommunalbestyrelsen, hvis det af hensyn til ledelse og drift giver mere mening, at der kan ske løbende udskiftning? Hvorfor skal støjmåling nær havne ske for åbne og ikke lukkede døre og vinduer? Der er også meldt 5 sære regler ind i forhold til havnesikring.

Trafikstyrelsen kaster sig nu over de forslag, der er kommet ind. Det er Danske Havnes forventning, at der kommer en dialog om de regler, som ikke umiddelbart kan afskaffes eller ændres, i Branchepanelet for havne.

Vil du se de regler, Danske Havne har peget på i denne omgang, findes de her.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Meld en sær regel.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen