Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Jonatan

Jeg har i dette efterår haft den ære at være Danske Havnes første praktikant. Jeg har under forløbet lært, hvordan det er at være i en moderne brancheorganisation. Jeg har lært, at havnene er meget mere end havnegrill og isbutikker, men er en reel medspiller til vækst i Danmark.

Mandag den 17. august startede min første arbejdsdag som praktikant i Danske Havne. Praktikperioden har bragt en lang række spændende opgaver og udfordringer. Opgaverne har indebåret at lave analyser og artikler samt være projektmedarbejder i en række projekter omkring nabotjek i forhold til de forhold havnene oplever i forskellige lande, havnenes styrkepositioner samt research omkring havnene. Alt dette har givet virkelig meget indsigt i havnene.

En af de første og vedvarende oplevelser har været, at der ikke har været nogen direkte sammenhæng med de opgaver i praktikken og det, der er blevet undervist på universitet. Dette er ingen kritik til Danske Havne, men nok mere en kritik til universitetet, der kunne være mere anvendelsesorienteret.

De artikler, som jeg har skrevet i forbindelse med praktikperioden har adskilt sig meget fra de akademiske projekter, som jeg har skrevet på universitetet. Jeg kan berette, at der stor forskel på, om budskabet skal ud på 40 sider eller om en pressemeddelelse om godstransportens vigtighed for havnene skal fremstå klar og tydelig på under 1 side. Det har krævet tilvænning.

Medvirkningen i en række projekter, især nabotjek, styrkepositioner og nøgletal har, for mig, været virkelighedsnært, anvendelsesorienteret og af direkte betydning i forhold til at sikre høj medlemsstilfredshed hos Danske Havne. Derfor synes jeg, at det har været noget af det mest spændende at beskæftige mig med, og noget, jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med, når jeg er en gang er færdig med min uddannelse til sommer.

Danske Havne, Gitte, Birthe, Tom, Sofie, Nete og Bjarne har alle været virkelig søde og hjælpsomme til at hjælpe en ny praktikant og lære fra sig, både fagligt og omkring hverdagen på en arbejdsplads. Deres velvillighed har betydet virkelig meget for min oplevelse som praktikant på en arbejdsplads. Efter fire måneder som praktikant i Danske Havne har jeg lært rigtig meget, fået gode oplevelser og udfordringer. Noget har været mere eller mindre let at knytte til det teoretisk tunge arbejde på universitetet. Danske Havne og hele sekretariatet har været helt afgørende for den gode oplevelse.

 

Jonatan

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen