Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Brug dog havnen og aflast vejnettet

Foreningen af rådgivende ingeniører FRI præsenterer i dag deres ”State of the Nation 2016.” Det går godt i havnene. Ikke blot er tilstanden god, havnene er også fremtidssikrede. Opfordringen fra Danske Havne er derfor: Brug os, havnene kan aflaste et vejsystem under pres.

Brug dog havnen og aflast vejnettet

Kilde: Danske Havne på baggrund af State of the ation 2016

 

Forklaring: 3 er en nogenlunde men ikke god tilstand, hvor der må forventes en væsentlig løbende vedligeholdelsesindsats for at opretholde tilstanden.4 er god tilstand, hvor der må forventes en normal løbende vedligeholdelsesindsats for at opretholde tilstanden.

Statens veje og havnene ligger helt i top på vedligeholdelsesstanden. Særlig de større erhvervshavne trækker den generelle vurdering af havnene op. Det undrer ikke Danske Havne. Mange af de større erhvervshavne har udvidet, udbygget og moderniseret i de senere år. Der sker klimatilpasninger i samme omgang.

Danske havne råder over store arealer. Det er arealer, der ligger tæt ved den øvrige infrastruktur. I de senere år har de 20 største havne enten anlagt eller planlagt havneudvidelser med 10 mio. m2, som skal lægges oven i de 33 mio. m2, havnene allerede råder over. Havnene betaler selv for infrastrukturen, som skal forrentes og afskrives af havnens egne indtægter.

– ”Vi glæder os naturligvis over, at havnenes helbred er godt. Hvis flere transporter flytter fra vej til sø, kan der ske en væsentlig aflastning af både de kommunale og de statslige veje. Så opfordringen til politikerne er entydig: Styrk nærsøfarten! Det kan fjerne noget af presset på vejnettet. Havnene er klar,” lyder det fra Gitte Lillelund Bech, direktør i Danske Havne.

For yderligere info: Direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, mobil 20 42 30 61

Fakta:
FRI’s rapport er udkommet torsdag den 4.marts 2016 i forbindelse med FRI’s årsmøde. Rapporten udkommer hvert fjerde år og er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger, der skal til for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. Du kan finde rapporten her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen