Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne mødes med den nye EU transportkommissær Violeta Bulc den 19. januar 2015

Den nytiltrådte EU-kommissær for transportområdet, sloveneren Violeta Bulc, har som sit første fokusområde valgt de europæiske havne og deres vilkår for udvikling. Derfor har kommissæren inviteret 20 udvalgte repræsentanter for forskellige havne i Europa til møde mandag den 19. januar 2015. Danske Havne er som brancheorganisation inviteret til at give sit billede af udfordringerne for de europæiske havne.

”Jeg er meget tilfreds med, at Danske Havne er inviteret med ved bordet, når transportkommissær Bulc drøfter den europæiske havnesektors udvikling og udfordringer,” siger Gitte Lillelund Bech, direktør i Danske Havne.

”De øvrige deltagere i mødet er store havne som Rotterdam, Antwerpen og Hamborg, så Danske Havnes opgave er at gøre kommissæren klart, at havnene i Europa er forskellige i størrelse, organisationsform mv. Derfor skal kommissæren være opmærksom på, at EU’s kommende havneforordning skal kunne rumme forskelligheden. Der skal være plads og forretningsrum for eksempelvis både Skagen Havns fiskeindustri i nord og Barcelona Havns kaffeimport i syd.”

”Endelig ønsker vi fra dansk side ensartede rammebetingelser mellem havnene i EU, og at Europa-Kommissionen får defineret statsstøttereglerne, når det gælder havneinfrastruktur og -services. Og så skal shipping tænkes ind i det indre marked for at skabe fair konkurrence mellem sø- og landtransport,” slutter Gitte Lillelund Bech.

For mere information kontakt direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, gitte@danskehavne.dk, telefon +45 20 42 30 61

Violeta Bulc.jpg
Kilde: Europa-Kommissionen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen