Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Pressemeddelelse – Danske Havne hilser regeringens dagsorden velkommen

”Vi driver væksten frem. Alt sammen med det mål for øje: At skabe flere arbejdspladser.” sagde statsministeren ved Folketingets åbningstale i dag.

”Danske Havne hilser regeringens dagsorden velkommen. Forbedres vilkårene for havnens kunder, som statsministeren lagde op til med sænkning af afgifter på energi og adgang til kapital, forbedres havnens forretnings- og udviklingsmuligheder. Arbejdspladsdagsordenen betyder nødvendigvis, at erhvervshavnene kommer i spil. Erhvervshavnene er de lokale vækstmotorer. Tænkes havnene ind som de erhvervscentre, de er, og ikke alene som infrastruktur, kan havnene gøre deres til at bane vejen for ’bedre tider’, som statsministeren ønskede i sin åbningstale.” udtaler Danske Havnes direktør, Gitte Lillelund Bech.”

Danske Havne hilser også en række af regeringens lovforslag velkommen. I Lov om Turisme og Forsøgsordning for kyst- og naturturisme kan erhvervshavnene med fordel tænkes mere med. ”Tag krydstogtsindustrien, der boomer i Copenhagen Malmö Port AB. I Købehavn bruger krydstogtsgæsterne årligt 1,4 mia. kr. Flere havne i hele Danmark har krydstogtsanløb til gavn for lokalsamfundet. Her er havnene et aktiv, der kan bane vejen for bedre tider.” fremhæver Gitte Lillelund Bech, Danske Havne.

I Lovkataloget nævnes også Lov om Hav- og Fiskerifonden, der  vil lette administrationen af støtteordninger fra EU. Danske Havne hilser lovforsalget velkomment. I Skagen Havn alene landes der for eksempel fisk for  894 mio. kr. Tænkes havnenes ind, kan der skabes flere arbejdspladser i hele Danmark.

For mere information kontakt:
Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne
Mobil: 20 42 30 61 eller mail glb@danskehavne.dk

Se hele statsministerens åbningstale her

Se hele publikationen – Lovgivning Folketingsåret 2014/16 her

Christiansborg - Fotograf_Anders Hviid.jpg-2
Kilde: Fotograf Anders Hviid

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen