Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne – om regeringens vækstudspil, der understøtter havne og job i vandkanten

Regeringens seneste vækstudspil indeholder en række initiativer, der blandt andet er til gavn for erhvervshavne og hele Det Blå Danmark. Det gælder fx forslagene om sanering af afgifter og udvidelse af tonnageskatteordningen med eksempelvis mobile borerigge.

”Vi håber, at regeringen med sit udspil til sanering af afgifter vil fjerne eksempelvis affaldsafgiften, som havnene er nødt til at betale for at komme af med opfisket affald. Blandt andet samles meget plastaffald op på havet. Når havne og fiskere gør en frivillig indsats for at sanere havet for affald, virker det absurd, at de straffes med en affaldsafgift for at komme af med affaldet på miljørigtig vis,” siger Gitte Lillelund Bech, direktør i Danske Havne.

”Derudover hilser Danske Havne det velkommen, at regeringen ønsker at udvide tonnageskatteordningen til at omfatte bl.a. mobile borerigge. Vi forventer, at en udvidelse som denne kan give yderligere aktivitet i de danske erhvervshavne, der arbejder med service, reparation og dekommisionering i offshore sektoren. Og her er tale om job i vandkanten,” fortsætter Gitte Lillelund Bech.

”Endelig noterer Danske Havne sig et ønske hos regeringen om, at der skal være gode rammevilkår at drive virksomhed under. For erhvervshavnene skal regeringen sørge for, at der er lige vilkår for havnedrift. Derfor vil statslige investeringer i ”de blå landeveje” (uddybning og oprensning) kunne sikre, at danske havne kan klare sig i konkurrence med de udenlandske nabohavne, hvor netop uddybning og oprensning betales af staten. Og så venter vi fortsat på den evaluering af havneloven, som den nuværende regering lovede i 2012,” slutter Gitte Lillelund Bech.

For mere information kontakt direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, gitte@danskehavne.dk, telefon +45 20 42 30 61, www.danskehavne.dk

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen