Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Pressemeddelelse: Danske havne skaber 58 mia. kr. i årlig værditilvækst viser ny OECD-rapport

OECD har igennem fem år analyseret nogle af verdens største havnebyer for at finde en formel for sameksistens, der fører til økonomisk vækst – ikke på trods, men i kraft af et velintegreret strategisk samarbejde mellem by og havn. Overføres OECD’s resultater til den danske havnesektor, skaber danske havne en årlig samlet værditilvækst på 58 mia. kr. til det danske samfund.

”Når regeringens vækstplan for Det Blå Danmark skal evalueres i foråret 2015, leverer OECD’s havneanalyser konkret input til den blå vækstagenda”, siger Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne og fortsætter: ”Ved at understøtte udviklingen af danske havne dokumenterer OECD, at der kan opnås vækst og arbejdspladser i vandkants-Danmark. Så det skal opfølgningen på vækstplan Det Blå Danmark helt sikkert tænke ind”.

Danske havne skaber værdi for 58 mia. kr. om året

OECD’s analyser viser, at 1 ton godsomsætning i gennemsnit skaber 100 US dollar i værditilvækst. For hver 1 mio. ton godsomsætning skabes der på kort sigt 300 nye job.

De danske havne havde i 2013 en godsomsætning på lidt mere end 88 mio. ton. Det svarer til knap 58 mia. kr. i værditilvækst og 26.400 maritime job. Dertil kommer de afledte og indirekte job i andre erhverv, servicevirksomheder og klynger. I Danmark har mellem 60.000 og 70.000 danskere deres arbejde på eller i tilknytning til en havn.

 

For at sætte det i relief, så repræsenterer den danske fødevareklynge en eksport på over 156 mia. kr. årligt og skaber 169.000 job, hvilket gør det til Danmarks vigtigste erhverv. Et fælles kendetegn er, at en væsentlig del af arbejdspladserne i landbruget og Det Blå Danmark ligger i yderområderne.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, erhvervspolitisk konsulent Danske Havne, blh@danskehavne.dk eller 3370 3441

Fakta

Vækstfaktor i havne sættes på ligning

OECD’s ”Port-City” rapporter har fokus på, hvordan havne igen bliver en central drivkraft for økonomisk vækst og byudvikling i verdens havnebyer.

OECD nævner de tre vigtigste faktorer for, at havne kan bidrage til økonomisk vækst: optimal adgang til havnen fra vandside, effektive havneoperationer og stærk baglandsinfrastruktur. Konkurrencekraft gennem infrastruktur med andre ord.

Derfor arbejder Danske Havne på en naturlig modernisering af havnenes rammevilkår og nye politiske initiativer, der er med til at modne havnes potentiale og skabe stærke maritime klynger samt effektive transport-, industri- og erhvervscentre.

Læs rapporterne for de enkelte havne og den sammenfattende rapport her:

www.oecd.org/regional/portcities

Danmark har mange havnebyer, der i samspil med havnen og myndighederne kan finde inspiration hos OECD til en stærkere platform for udvikling af havn og erhverv. OECD nævner de væsentligste by-havn udviklingsinstrumenter, som er genstand for lovgivning:

 

HavneudviklingLangsigtet strategisk planlægning
Modernisering af havneterminaler
Havnens informationssystemer
Industriudvikling og lovgivning for havneområdet
Udvikling af nye havnefunktioner
Fagligt samarbejde og medarbejderudvikling
By-havn udviklingEtablering af erhvervsklynger
Synergi mellem havn og andre klynger
Tiltrække virksomheder som hovedkontor i havnen
Udvikling af lokal politik for økonomisk diversificering
Samarbejde med andre havne
Samarbejde med nærliggende havnebyer
TransportIntermodal adgang til baglandet
Modale skift til baglandstrafikken
Dedikerede fragtbaner og korridorer
Forskning og innovationInnovationsstrategi der forbedrer havnens ydeevne
Drive lokal forskning i relation til havnesektoren
Tiltrække havnerelaterede forskningsinstitutioner
Tiltrække havnerelaterede innovative erhverv
Innovative logistiksystemer
ArealudviklingPlanlægning af aktiviteter inden for havnens område
En fælles masterplan for havn og by
Udvikling af havnefronten fra vandsiden
Urbanisering af gamle havne- og industriområder
Integreret strategi for sikring af kyst og sejlrende
MiljøBegrænsning af emissioner
Tilpasning til klimaforandringer
Produktion af bæredygtig energi i havnen
Energieffektivitet
Reduktion af affald
KommunikationKommunikation og information om havnen
Maritime museer
Havnefront til fritid og kultur
Havnen som del af byens brand

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen