Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havnen kan sende kommunen op ad DI’s erhvervsbarometer

Danske havnes dna er, at de er logistik- og erhvervscentre beliggende i bykernen. Adgangsforhold er derfor en konkurrenceparameter. En parameter, der også slår igennem i DI’s erhvervsbarometer, hvor havnekommuner er pænt placeret, men ikke i top. Til gengæld stryger kommuner langs motorveje og på den jyske hede helt til tops.

”Havnekommuner har en god mulighed for at forbedre deres position på erhvervsbarometeret” er vurderingen fra Danske Havnes direktør Gitte Lillelund Bech.

”DI har blandt andet fokuseret på adgangsforholdene for medarbejdere og varer fra landsiden. Mange havne ligger by- og stationsnært, så der er mulighed for ansatte i virksomheden for at komme frem. Adgangsforholdene er generelt gode, men de kan blive bedre. Derfor har Danske Havne en række ønsker til staten til mindre infrastrukturprojekter, der kan lette adgangen til havnen fra landsiden. Fra vandsiden, hvor varerne kommer og udskibes, er der ingen kø. Derfor handler det om at udnytte den konkurrenceposition, der er i mange havnekommuner for at udvikle erhvervsområdet i og omkring havnen.”

DI’s undersøgelse peger blandt andet på, at et godt erhvervsklima er kendetegnet ved tæt dialog mellem virksomheder og kommune. At et godt erhvervsklima er kendetegnet ved, at kommunen vil virksomhederne og systematisk arbejder med erhvervsklimaet.

”Havne kan bidrage til denne dialog. Ofte vil havnen være særlig nye virksomheders første kontakt, når de ønsker at etablere sig og bidrage til vækst og arbejdspladser i kommunen. Derfor er også havne som virksomheder meget optaget af dialogen og samarbejdet med kommunen. Jeg er overbevist om, at et endnu tættere samarbejde mellem kommuner og havne kan bidrage positivt til kommunernes erhvervsklima, så flere havnekommuner kan komme op ad rangstigen. Kommunerne skal i langt højere grad bruge havnene i deres markedsføring af erhvervsmulighederne ” slutter Gitte Lillelund Bech.

Se DI’s erhvervsbarometer her.

For yderligere kommentarer kontakt direktør Gitte Lillelund Bech på telefon 20 42 30 61.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen