Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Lille fremgang i byggeriet kan aflæses i godsomsætningen på de større havne for 2. kvartal 2015

Danmarks Statistik har offentliggjort sin opgørelse over 2. kvartals  godsomsætning for større havne 2015.

Godsomsætning 2. kvartal.jpg

Fremgang i byggeriet

I en pressemeddelelse fra 30. juli 2015 har Dansk Byggeri glædet sig over, at de kan spore en svag vækst indenfor byggeriet. Det underbygges af de nye tal fra Danmarks Statistik for godsomsætningen på større havne. Her er godsomsætningen af sten, sand og grus lidt højere end 2014 niveau og på det højeste niveau siden årsskiftet 2012/2013. Særligt er det gået frem for Odense og Aabenraa havne.

Direktør i Danske Havne, Gitte Lillelund Bech, supplerer: ”En fremgang i den samlede godsomsætning for 2. kvartal i 2015 til 20,8 mio. ton er positivt, og vi kan være forsigtigt optimistiske over, at der synes at kunne spores en trend mod  øget aktivitet i anlægs- og byggesektoren, som Dansk Byggeri også har meldt ud. En øget byggeaktivitet betyder jo øget aktivitet på de danske havne. Vi skal selvfølgelig ikke glemme, at uagtet den positive tendens inden for byggeri- og anlægsbranchen er der stadig et stykke vej til, at godsomsætningen kommer op på før-krise niveau.”

Fakta om godsomsætningen

Selvom der kan identificeres en samlet fremgang på 7 procent i 2. kvartal 2015 i forhold til året før, er der tilføjet nye havne, Inter Terminal havnene – Asnæs, Stignæs, Gulf og Ensted havnene – til opgørelsen siden 2. kvartal 2014. Inter Terminal har intensiveret sine forretninger i de gamle kraftværkshavne, som næsten fordobler godsomsætningen inden for mineralske olieprodukter og er medvirkende til den samlede fremgang.

Renses Inter Terminal fra, bliver fremgangen til en mindre tilbage gang på 2 procent i godsomsætningen for 2. kvartal 2015 i forhold til 2. kvartal 2014.

Godsomsætningen afspejler stadig en faldende tendens inden for kul, der er på sit laveste, så langt tilbage som godsomsætningen for større havne rækker dvs. 2000 i Danmarks Statistik.

For mere information. Kontakt direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, på mobil 20 42 30 61.

Se statistik fra Danmarks Statistik – SKIB72: Godsomsætning på større danske havne efter havn, retning og godsart – selink

Se mere om Dansk Byggeris fremtidsforventninger her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen