Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danmarks vestkysthavne har brug for politisk vilje

Danmarks vestkysthavne har brug for politisk vilje til omstilling og fremtidssikring af havnene som fiskerihavne og attraktive erhvervsområder

På Vestkysthavnegruppens Årsmøde den 11. september 2014 i Thyborøn var budskabet fra havnenes ejere og direktører, at der er brug for politisk vilje til at fremtidssikre havnenes rolle og væsentlige bidrag til kommunernes erhvervspolitik og skatte- og afgiftsgrundlag.

Kerneforretningen er fiskeri. Hele 85 pct. af de årlige danske fangster landes af danske og udenlandske fiskere i vestkysthavnene. Men kerneforretningen er udfordret af kvoteudsving og manglende finansieringsmuligheder for generationsskifte på fiskerifartøjerne.

Havnene er deres rolle og ansvar bekendt. Nedgang i kerneforretningen gør, at vestkysthavnene naturligt søger mod nye forretningsområder i tillæg til fiskeriet. Fiskeri er ikke længere nok til at sikre havnens aktiviteter og økonomi til investering i infrastruktur, erhvervsudvikling og jobskabelse.

Der er konkret behov for politisk vilje til at omstille gamle erhvervsområder til nye aktiviteter sammen med en strategi og ramme for at fastholde og tiltrække virksomheder. Og vestkysthavnene er parate til de nye udfordringer.

Vestkysthavnegruppen består af havnene i Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. I NaturErhvervstyrelsens seneste opgørelse fra den 10. september 2014 over landinger i Danmarks 10 største fiskerihavne dækker vestkysthavnene:

  • 91 pct. af industrifiskeriet
  • 85 pct. af al fisk der landes i Danmark. 510.000 tons fisk er landet i 1. halvår
  • 82 pct. af den landede fisks værdi. 1,3 mia. kr. er landet i havnene i 1. halvår

Tallene vidner om en udvikling mod koncentration af dansk fiskeri i havne med stærkt fokus på at investere i konkurrencedygtige adgangs- og arbejdsforhold samt servicering af kunderne.

Se landingsstatistikken for første halvår 2014 i Danmarks 10 største fiskerihavne her
http://naturerhverv.dk/fiskeri/fiskeristatistik/publikationer/landinger-i-danske-havne/

Opfølgende kontakt:

  • Willy Hansen, direktør for Skagen Havn – 9844 6911
  • Jens Kirketerp Jensen, direktør for Hirtshals Havn – 9656 5002
  • Torben Juul-Olsen, fungerende direktør for Hanstholm Havn – 9655 0710
  • Karl Kristian Bro, fungerende direktør for Thyborøn Havn – 9890 0310
  • Leif Jensen, direktør for Thorsminde Havn – 9749 7244
  • Steen Davidsen, direktør for Hvide Sande Havn – 9731 1633
  • Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne – 3370 3366

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen