Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Port of Aalborg, PM billede

UCN og Port of Aalborg går sammen om at accelerere udviklingen i Nordjylland efter coronakrisen
Professionshøjskolen UCN og Port of Aalborg har indgået et nyt partnerskab, der skal sætte skub i den positive udvikling i Nordjylland efter coronakrisen og skabe nye forretningsmuligheder og styrke konkurrencekraften til gavn for hele regionen. Verden er netop nu i den mest alvorlige krise i nyere tid. Det eneste, vi ved, er, at verden vil se anderledes ud på den anden side, og vi kan ikke længere forlade os på, hvad vi plejer at gøre.
Men i Nordjylland er vi vant til at stå sammen, når der skal handles, og det har fået to af
Nordjyllands stærkeste aktører, Professionshøjskolen UCN og Port of Aalborg, til at indgå et nyt
partnerskab.

“Vi rykker sammen om at genrejse Nordjylland. Det er afgørende, at vi får gang i erhvervslivet i regionen, og med vores uddannelser inden for teknologi og business kan vi bidrage med nye perspektiver og løsninger. Vores forskere og studerende sidder på så meget viden, som kan kvalificere og accelerere udviklingen i samfundet, så vi kommer styrket ud på den anden side i tæt samarbejde med erhvervslivet. Her er tværfaglighed, samarbejde og handlemod vigtige nøgleord, og det er den nye aftale et fremragende eksempel på”, siger uddannelseschef Henriette Eduardsen for UCN’s erhvervsrettede uddannelser, UCN Teknologi og Business, som har indgået partnerskabet med Port of Aalborg. Konkret vil samarbejdet bane vejen for nye udviklingsprojekter, forskning og praktik- og studiejobs for studerende på UCN Teknologi og Business. Det er ifølge Claus Holstein, adm. direktør hos Port of Aalborg, helt afgørende for, at de nordjyske virksomheder kan tilpasse sig den nye virkelighed.

“Vi har brug for nye idéer og nye måder at tænke på, og den slags kommer fra den nyeste viden
hos forskere og de unge studerende, som kan hjælpe os til at forstå og udnytte de nye muligheder i erhvervslivet. UCN Teknologi og Business er kendt for at være praksisnær, innovativ og hurtig til at omsætte teori og viden til produktion og service, og derfor tror vi på, at dette samarbejde er den helt rigtige måde at være med til at skabe den nye verdensorden med alle de muligheder, den rummer.

Teknologien er kuren mod corona
Samarbejdet mellem UCN Teknologi og Business og Port of Aalborg skaber rammen for et
læringsrum, hvor innovative idéer udvikles og afprøves med adgang til både teoretiske og
praktiske kompetencer – og i samspil med lokalsamfundet, der får udbytte af samarbejdet.
En taskforce nedsat af parterne er allerede i fuld gang med at identificere og beskrive, hvilke
fordele vi i Nordjylland har i et internationalt perspektiv, og hvordan nordjyske kompetencer og
viden kan omsættes til løsninger i kølvandet på coronakrisen.

“Fra det ene øjeblik til det andet fik vi syn for sagen omkring digitaliseringens helt essentielle
betydning. Det meste af samfundet er i høj grad lykkes med at omstille sig på forbavsende kort tid til en virtuel virkelighed med høj effektivitet. Det betyder imidlertid ikke, at vi skal klappe hinanden på skuldrene og stille os tilfredse med det” siger Claus Holstein.
Tværtimod er hensigten med partnerskabet netop at forcere den digitale udvikling og udnytte de fremtidsmuligheder, der ligger heri. For det er ifølge internationale eksperter ikke sidste gang, verden oplever en krise som denne.

“Vi skal udnytte den læring, vi har fået med corona-krisens pludselige nedlukning af den fysiske
verden og blive meget bedre til at udnytte de ressourcer, vi har på det digitale område. Det gælder om at koble virksomheder, internationale eksperter og innovative studerende sammen, så vi i Nordjylland kan løbe forrest i den fremtidige digitalisering af samfundet. Lige præcis dén
kombination af kompetencer giver Nordjylland en afgørende konkurrencefordel”, siger Claus
Holstein.
Bred samfundsmæssig effekt
Ifølge Henriette Eduardsen vil det dog ikke kun styrke konkurrencekraften, men også den generelle samfundsudvikling

“På UCN Teknologi og Business uddanner vi til virkeligheden og samarbejder med virkeligheden.
Det tætte samarbejde mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet i regionen er et stærkt
salgsargument og ”reason to come” til Nordjylland – både som uddannelsessøgende og som
virksomhed. Derfor tror vi også på, at dette samarbejde vil have en afsmittende effekt på andre
niveauer i samfundet end selve erhvervsudviklingen.”

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen