Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jyllandskorridoren var på dagsordenen i Bruxelles, da regioner mødtes for at tale klyngesamarbejde, erhvervsudvikling og infrastruktur under EU’s Open Days for byer og regioner. Et hovedbudskab var en højere prioritering af Jyllandskorridoren.

Regionernes møde i Bruxelles drejede sig primært om de voksende transportbehov. Til dels handler Jyllandskorridoren om transitgods, men det handler også om at udnytte samarbejdsmuligheder i Jylland og Nordtyskland til gavn for erhverv, job og samfundsudvikling.

Højere dansk prioritering af Jyllandskorridoren

Jyllandskorridoren er en transportvej fra Hamborg i det nordlige Tyskland til det sydlige Norge og Sverige gennem Jylland. Korridoren fungerer som primær transportvej for gods, der skal fra syd til nord. Problemet er blot, at ikke hele Jyllandskorridoren er prioriteret af EU i det såkaldte Trans Europæiske Net for Transport (TEN-T). Kun stykket op til Fredericia er prioriteret som en vigtig EU-korridor.

Aarhus og Hamborg fungerer som magneter, som store dele af pendlerne langs korridoren tiltrækkes af på tværs af regionale grænser. Godset flyder naturligt fra Hamborg og op til Hirtshals og Frederikshavn. Også når Femern Bælt forbindelsen en dag står klar. Danske Havne så gerne en højere prioritering af Jyllandskorridoren.

Tyskland ser værdi i Jyllandskorridoren

Stefan Seidler, Kommissær for Samarbejde med Danmark i Ministeriet for Europæiske Anliggender, Schleswig-Holstein, fortalte på regionernes møde, at man i mange tilfælde i Nordtyskland føler et tættere bånd til de skandinaviske lande end til nabolandene mod syd, blandt andet også med udgangspunkt i det danske mindretal i Slesvig-Holsten. Fra hans synsvinkel har vi mange fælles træk og mange fælles ønsker som økonomisk vækst, flere investeringer og mere innovation.

Målet med samarbejdet over grænserne er at øge livskvaliteten blandt borgerne omkring Jyllandskorridoren ved at tænke mere i grænseoverskridende klyngetænkning, forskning, mobilitet for arbejdskraft og støtte til kulturelle begivenheder, der skal bringe os sammen. Her var det ligeledes vigtigt for Stefan Seidler at fremhæve, at for administrationen i Slesvig-Holsten er Jyllandskorridoren en lige så høj prioritering som Femern Bælt forbindelsen.

Danske Havne kan hjælpe med regionale styrker

På regionernes møde kom det frem, at der til gengæld mangler et samlet overblik over, hvilke erhvervsklynger der findes, og hvad deres emneområde rummer. Danske Havne er i gang med et projekt, der afdækker danske havnes styrkepositioner inden for bl.a. krydstogt, offshore vind, olie og gas, containere og trailere, grus og sten m.m. Kortlægningen offentliggøres i 2016. Kortlægningen kan bl.a. være en støtte for den regionale erhvervsudvikling.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

 

 

PA183789.jpg
Kilde: Frederikshavn Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen