Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Nabotjek

Danske Havne har bedt COWI udføre et ”Nabotjek” af forretningsbetingelserne for havnedrift i Holland, Tyskland, Polen, Sverige og Norge. Projektet skal gerne give svar på, om danske havne har fair betingelser og leverer argumenter for nye regler eller investeringsordninger, hvor tingene gøres mere smart i nabolandene. Rapporten ventes færdig til april 2016.

Ingen lande praler med, at de giver statsstøtte. Men alle lande, også Danmark, har ordninger, der for folk i andre lande kan ses som konkurrenceforvridende. Det er bare meget svært at kunne afsløre, og udsagnene om den og den forvridende støtteordning eller regel er mange. Skal Danske havne appellere til regering og Folketing om ligeværdige rammebetingelser, må der være vished og mere eksakt viden.

COWI har udarbejdet flere ”Nabotjek” for Erhvervs- og Vækstministeriet, og det er vigtigt. For ”Nabotjek” er ikke bare at sammenligne regler i et skema. Administrativ praksis i de pågældende lande er også vigtig, og det samme er støtteordninger, vækstpuljer, jobskabelse, uddannelsesmidler og ansvar for infrastruktur.

  • Dansk overimplementering af EU regler vedrørende havne
  • Muligheder for direkte og indirekte statsstøtte til havne i nabolandene
  • Lovlig statsstøtte som ikke gives til danske havne
  • Forskelle i konkurrencevilkår

Nabotjek

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen