Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Folketinget  paragraf 20
Regeringen har med et nyt lovprogram for det kommende Folketingsår lanceret en række initiativer, der har interesse for havnene

Folketinget har i dag åbnet en ny politisk sæson og ud over statsministerens åbningstale, er Regeringens
lovprogram for 2017-2018 også offentliggjort. I lovprogrammet er bl.a. følgende lovændringer af
interesse for havnene:

Ændring af planloven (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse…)
Lovforslaget har til formål at forebygge skader som følge af oversvømmelse og erosion. Det
sker ved, at kommunerne skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod
oversvømmelse eller erosion, når de planlægger byudvikling m.v. i risikoområder.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet)
Formålet med lovforslaget er at skabe grundlag for vækst i akvakulturerhvervet. Med
lovforslaget indsættes hjemmel til at fastsætte nærmere regler for et administrationsgrundlag for
tildeling af en kvælstofkvote på i alt 423 tons kvælstof til akvakultursektoren. Tildelingen skal
ske over en 4-årig periode fra 2018.

Ændring af fiskeriloven (Oplysning om ejerkredsen…)
Lovforslaget har til formål at gennemføre et forslag fra beretningen om en Vækst- og
Udviklingspakke for dansk fiskeri fra december 2016, der indebærer, at fiskekvoter ikke
koncentreres på få hænder ved at stille krav om oplysning om ejerkredsen for den sidste
tredjedel af et erhvervsfiskerselskab.

Ændring af fiskeriloven (Gennemførelse af dele af ”Fiskeripakken”)
Lovforslaget har til formål at gennemføre forslag fra beretningen fra Miljø- og
Fødevareudvalget om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri fra december 2016, der
bl.a. bidrager til en udvikling af små kystfiskersamfund ved at afsætte en marginal kvoteandel til
såkaldte ”foreningsfartøjer”.

Ændring af søloven
Redernes ansvarsbeløb ved vragfjernelse af de lidt større skibe forhøjes. Endelig ligestilles
private havne med offentlige havne i forhold til at sikre havneafgifter ved søpanteret.

Statsministerens åbningstale kan læses her: http://www.stm.dk/_p_14594.html,
Lovprogrammet kan hentes her: http://www.stm.dk/publikationer/SkriftligDel17/index.html

For mere information, kontakt policy advisor i Danske Havne, Eva Fiil Nielsen på 6171 0706 eller på
efn@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen