Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Lindø, LPO, logo

I dag blev der på Lindø holdt rejsegilde på seks nye haller.

rejsegilde

Godt 100 gæster relateret til byggeriet og Lindø mødtes i dag til pølser og sodavand, da der blev fejret rejsegilde på seks nye haller. På Lindø er der efterhånden mangel på faciliteter under tag, så seks nye haller er under opførelse og vil være klar til ibrugtagning primo 2018. Bygningerne etableres i tilknytning til en eksisterende bygning, hvoraf en del er nedrevet for at give plads til knap 2500 kvadratmeter nye og langt mere moderne haller med egne kontorer.

Lindøs knap 100 virksomheder indenfor maritim- og offshoreindustri tiltrækker flere og flere projekter. Nye virksomheder kommer til som lejere, og noget af det, der er en mangelvare på Lindø er opvarmede haller. Opførelsen af disse seks nye haller er første trin mod en fremtid på Lindø, med flere nye bygninger og langt større arealer og flere kajmeter på den kommende havneudvidelse i Lindøs nordlige ende.

Carsten Aa, administrerende direktør for LINDØ port of ODENSE A/S bød velkommen til rejsegildet og orienterede kort om status på Lindø: ”Lindø er igen blevet en stor arbejdsplads på Fyn. Da Lindøværftet lukkede, gik cirka 3000 medarbejdere ud gennem porten …. Nu har vi vendt udviklingen, og cirka 3000 medarbejdere går igen dagligt ind på Lindø. Knap 100 virksomheder driver deres forretninger og laver projekter på vores havneareal – og tænk bare, at vi skal stå her kun knap 8 år efter industriparkens etablering og fejre rejsningen af nye bygninger. Netop nu har vi havneudvidelse mod nord og havneudvidelse mod syd … og det bedste er, at vi også har masser af driftige virksomheder, der gerne vil bruge vores faciliteter. Et stort tillykke både til Dansk Halbyggeri, som har vist sig som en stærk og stabil samarbejdspartner og til Lindøs mange kendte og kommende virksomheder, der får glæde af de seks flotte haller”.

Dansk Halbyggeri A/S har byggeentreprisen på hallerne, og deltog naturligvis også i rejsegildet sammen med deres underleverandører.

”Dansk Halbyggeri er naturligvis glade for at være involveret i bygningsudvidelserne i LINDØ port of ODENSE og stolte af, at der nu kan holdes rejsegilde. Projektet er særligt, da der udvides med seks sammenbyggede haller, seks separate lejemål, som samtidigt opføres op imod en eksisterende bygningsmasse. Placeringen og sammenbygning af de nye haller giver en spændende byggeproces med spændende løsninger ved både facader over tag samt ved skillevæggene imellem de enkelte haller.

Projekteringen af projektet har ligeledes været en særlig proces, idet bygherre selv har forestået projekteringen og udførsel af fundamenter og terrændæk. For os har det i projekteringsfasen medført lidt mere koordinering mellem bygherre samt vores egne underrådgivere og tegnestue. Det betyder også at vores udførselsfase først er startet med opstilling af stålspær, hvilket skiller sig ud fra de fleste af vores andre projekter.

Dansk Halbyggeri vil gerne pointere at samarbejdet med LINDØ port of ODENSE i hele processen omkring projektet har været godt, og at vi nu lykønsker dem med rejsegildet”, udtaler projektchef Michael Mølgaard, Dansk Halbyggeri A/S.

For mere information, kontakt adm. direktør i LINDØ port of ODENSE, Carsten Aa, på caa@lpo.dk eller på 2294 4400

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen