Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Logo Danpilot

pilot_boat_kronborg_497x345

Lodsloven står overfor at skulle revideres i forlængelse af DanPilots løbende konkurrenceudsættelse af transitlodsninger frem mod 2020.

 

Som oplæg til revision af loven udarbejder Søfartsstyrelsen først en evaluering.

COWI har, som led i denne evaluering, fået til opdrag at udarbejde en undersøgelse af kriterierne for den generelle lodspligt. Den generelle lodspligt er jf. kriterierne i lodslovens §4, kravet om anvendelse af lods for skibe lastede med ex olie, kemikalier, gasarter, højradioaktivt materiale, har urensede lasttanke, eller har mere end 5.000 t. bunkerolie om bord.

 

Arbejdet omkring undersøgelsen af den generelle lodspligt blev skudt i gang med en workshop, hvor Danske Havne var samlet sammen med andre interessenter hos Søfartsstyrelsen. Workshoppen blev brugt til at drøfte de nuværende kriterier for lodspligt i forhold til sejlladssikkerhed og særlige risici for miljøet. Undersøgelsen skal bl.a. komme med en vurdering af, om kriterierne er tidssvarende og hensigtsmæssige i forhold til at reducere risikoen for ulykker og medfølgende konsekvenser.

 

Den samlede evaluering af lodsområdet forventes at være færdig ved udgangen af 2017, og et nyt lovforslag forventes at blive sendt i høring i foråret 2018.

 

For yderligere information eller andre henvendelser, kontakt PA/Policy Advisor Eva Fiil Nielsen, efn@danskehavne.dk eller 6171 0706.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen