Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

roenne havn 1-small

I år er det planen at plante 14.000 træer ved Kannikeskoven nær Åkirkeby.

Sidste år indgik Rønne Havn A/S en klimapartnerskabsaftale, hvor havnen forpligter sig til at plante 10.000 træer årligt i de næste 10 år. Samlet set svarer det til 25 hektar eller et område på størrelse med 35 fodboldbaner ny folkeskov. De første 6.000 træer blev sidste år plantet i Skævinge Folkeskov ved Hillerød nord for København, men allerede i år er det planlagt at 14.000 træer vil blive plantet ved Kannikeskoven nær Åkirkeby.

At det er blevet muligt at plante træer på Bornholm, skyldes en beslutning taget af Natur- og Miljøudvalget den 1. juni.

Projektet med at plante af træer på Bornholm vil blive igangsat i efteråret, men den endelige sammensætning af skoven vil blive afklaret i dialog mellem kommunen og borgerne i Åkirkeby. 

”Vi er rigtig glade for at det er lykkedes for BRK at finde et område på Bornholm, hvor vi kan plante træer og bidrage til nye rekreative muligheder, beskyttelse af rent drikkevand og CO2-reduktion via træernes tilvækst,” siger Thomas Bendtsen, administrerende direktør for Rønne Havn A/S.

Der vil blive plantet 14.000 træer ved Kannikeskoven nær Åkirkeby

Initiativet med at plante træer er en naturlig del af Rønne Havn A/S’ bæredygtighedsarbejde og CSR-strategi. Arbejdet med en bæredygtig strategi har gjort, at Rønne Havn har reduceret miljøaftrykket betragteligt. Havnen har bl.a. investeret i en modtagerfacilitet til spildevand fra krydstogtskibe, så skibenes spildevand ikke blot ledes ud i Østersøen, ligesom der er blevet investeret i EL-biler, skiftet til LED-belysning og indført bæredygtig affaldssortering.

Udover at nedbringe sit CO2-aftryk er Rønne Havn A/S også direkte en del af den grønne omstilling fra sort til grøn energi ved at fungere som udskibningshavn for vindmølleprojekter i Østersøen. Samtidig har Rønne Havn A/S netop lanceret et konsortium Bornholm Bunker Hub, hvor flere internationale aktører tester muligheden for at etablere en tankstation med grønt skibsbrændstof på Bornholm. I konsortiet deltager flere danske virksomheder, herunder Ørsted, Molslinjen, Haldor Topsøe og Bunker Holding.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen