Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

rønne

Gigantisk havvindmøllepark ud for Rønne bør blive en realitet, hvis det står til verdens største havvindmølleejer, Ørsted. Rønne Havn A/S tilslutter sig ideen, som også vil gavne regeringens klimaambitioner om 70 % reduktion i CO2 i 2030.

Ørsted foreslår i en artikel bragt i Politiken mandag at ’bygge en gigantisk vindmøllepark ud for Rønne på Bornholm’. Samtidig maner verdens største havvindmøllejer til politisk besindighed når det handler om ’at bygge en kunstig ø i Nordsøen’.

”Ørsteds forslag er god musik i vores ører. Vi har bygget et 150.000 kvadratmeter stort havneområde, som er øremærket og klar til offshore wind-aktiviteter, og hvor kajerne har en bæreevne på op til 50 ton pr. kvadratmeter. Vi har derfor den rette infrastruktur til rådighed med henblik på at levere akkurat det, som offshore wind-markedet efterspørger,” udtaler Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S.

Under den seneste valgkamp op til folketingsvalget i juni måned 2019 lagde Radikal Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet sig fast på et reduktionsmål på 70 procent i 2030 – den såkaldte klimapagt. Den har man da bidt mærke i hos Rønne Havn A/S:

”Vi har da noteret os de udmeldinger, som et bredt flertal af Folketingets partier kom med i løbet af den forgangne folketingsvalgkamp, og vi har da også bidt mærke i den klimapagt omkring en 70 % reduktion i drivshusgasser i 2030, som regeringen har indgået med sine støttepartier. Det er et meget ambitiøst klimamål. Ved at sprede offshore wind-aktiviteterne, så vi får hele Danmark med, så bliver det formentlig lettere at indfri målet,” udtaler Thomas Thors, formand for Rønne Havn A/S.

Ørsteds havvindmøllechef, Martin Neubert, udtaler til Politiken, at han synes, det er mærkeligt at være forhippet på at bygge en kunstig ø, når Danmark allerede har en granitø i Østersøen.

”Her behøver man ikke at bygge og dræne som i Nordsøen. Så man kan bruge den infrastruktur, der allerede er på plads, og længe før 2030,” siger Martin Neubert til Politiken.

Hos Rønne Havn A/S tilslutter Thomas Bendtsen sig Ørsteds udmeldinger:

”Vi har tidligt set de muligheder, der ligger i farvandet omkring Bornholm og tanken omkring at bygge en møllepark så stor, at den kan levere strøm til ikke blot Sjælland og Bornholm, men også dele af Polen og måske Tyskland og Sverige stiller vi os da positivt overfor. Lykkedes det at skabe bred politisk opbakning dertil, kan det betyde, at der kan etableres flere arbejdspladser som direkte følge af grøn energi i Østersøen. Og det er da lidt mærkeligt at tale om at bygge en kunstig og fordyrende ø i Nordsøen, når vi allerede har en energi-ø i form af Bornholm, som endda ligger lukrativt i forhold til alle de screenede havvind-områder i farvandet omkring Bornholm,” udtaler Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen