Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Coronakrisen vil komme til at påvirke den økonomiske aktivitet i Danmark og forventes derfor også at påvirke de danske erhvervshavne. Havnene har mange forskellige aktiviteter som blandt andet krydstogt, fiskeri og containergods, og hvordan de vil blive påvirket økonomisk vil naturligvis afhænge af, hvilke aktiviteter de enkelte havne har.

I de danske havne gør man sig derfor allerede nu overvejelser om, hvordan deres økonom bliver påvirket af coronakrisen.

Fiskerihavne vil blive ramt

I en af Danmarks største fiskerihavne, Thyborøn Havn, har havnedirektør Jesper Holt Jensen et bud på udviklingen for fiskeriet som følge af krisen:

“Jeg tror ikke på nuværende tidspunkt, at industrifiskeriet i stort omfang vil blive påvirket med hensyn til den produktion, der foregår i Danmark. Til gengæld har vi en forsigtig antagelse om, at landinger i konsumfiskeriet vil falde med mindst 10-15 procent, hvis krisen varer ved i maj og juni. Hvis det sker, vil det selvfølgelig påvirke havnens økonomi, fordi vi får indtægter som følge af priserne på de fisk, der landes,” siger havnedirektøren og fortsætter:

“Og så er der jo det helt særlige ved fiskeri, at man ikke altid kan sige, hvorfor mængderne varierer. Skyldes det corona, kan fiskerne ikke lokalisere fiskene. Eller sker landingerne andre steder? Det er svært altid at være helt sikker på de bagvedliggende årsager til udviklingen i fiskeriet.”

Også hårdt slag for krydstogthavne
Anløb af krydstogtskibe er over de senere år blevet en stadig større indtægtskilde for flere danske havne, men coronakrisen vil alt andet lige betyde en kraftig opbremsning i denne vækst. De ti største danske krydstogthavne forventede tilsammen besøg af omkring 1,2 millioner krydstogtgæster i 2020.

Willy B. Hansen, der er havnedirektør i Skagen Havn, har allerede mærket konsekvenserne af coronakrisen:

“Sæsonens fire første krydstogtanløb er blevet aflyst, og det vil selvfølgelig påvirke Skagen Havns økonomi på kort sigt. Derudover er det selvfølgelig også et økonomisk slag for byen, at den går glip af mange turister, der lægger mange penge i byens forretninger. Nu håber vi bare, at det næste anløb, der er planlagt til 27. maj, kan gennemføres.”

Hos CMP (Copenhagen-Malmø Port) forventes det, at der vil gå lang tid, før der kommer gang i krydstogtturismen igen:

“Krydstogt er lukket helt ned nu og vil tidligst komme igen om to-tre måneder, og vi tvivler på, at vi kommer tilbage på fuldt niveau i år,” siger Henrik Ahlqvist, der er cruisemanager i CMP.

For CMP har usikkerheden om krydstogtsæsonen særlig betydning for havnens økonomi, fordi havnen uden sammenligning er Danmarks største krydstogthavn.

“Selv med en mulig åbning i maj eller senere på foråret forventer vi en voldsomt negativ konsekvens på længere sigt. Alene i 2020 forventer vi et omsætningstab på et trecifret millionbeløb,” understreger Henrik Ahlqvist.

Danske Havne: Situationen er alvorlig
Hos brancheorganisationen Danske Havne er man selvfølgelig bevidst om usikkerheden omkring de danske havnes indtjening i 2020:

“Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kan forudse, hvordan den økonomiske udvikling for de danske erhvervshavne vil blive som følge af coronakrisen. Når eksempelvis Mærsk melder ud, at man på nuværende tidspunkt ikke kan komme med et bud på årets indtjening i containertransport, viser det med al tydelighed, at 2020 vil være præget af stor økonomisk usikkerhed for hele branchen og dermed også for de danske havne. Vores beregninger viser, at hvis vi antager et fald i den samlede omsætning i de danske erhvervshavne på et sted mellem 10 og 25 procent, vil det svare til et omsætningstab på mellem 200 og 500 millioner, hvilket selvfølgelig vil kunne mærkes,” siger Danske Havnes direktør Tine Kirk Pedersen og afslutter:

“Her vil nogle havne selvfølgelig blive hårdere påvirket end andre afhængigt af deres aktiviteter, men for alle havne gælder det, at den økonomiske usikkerhed lige nu er betydelig – og hvis krisens omfang bliver værre end forventet, vil tabene selvfølgelig også overstige de værste skøn. Situationen er selvsagt alvorlig, og derfor kigger vi også på forskellige greb, der kan lette situationen for havnene, hvis vi kommer ud i et worst case-scenarie.”

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen