Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Vil en uddybning af den vestlige Limfjord give nye forretningsmuligheder for havnene? Det var et blandt mange spørgsmål ved Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavnes årsmøde.

Ved årsmødet for Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne den 6. marts 2015 i Løgstør var der mange sager til drøftelse. Selvom godsomsætningen viser et stabilt niveau de seneste 3 år, bliver skibene større og stikker dybere. Det betyder, at hvis havnene fortsat skal have positiv indflydelse på den lokale erhvervsudvikling, kan der være behov for en uddybning af den vestlige Limfjord. Derfor har sammenslutningen hyret konsulenter til at udarbejde en forretningsplan for en uddybning af sejlrenden til 5 meter. Forretningsplanen vil bygge på forundersøgelser, foretaget af Kystdirektoratet, og forventes færdig inden sommerferien 2015. Danske Havne gav på årsmødet tilsagn om at bistå de vestlige Limfjordshavne med interessevaretagelse, når bestyrelsen har lagt en strategi for, hvorledes der skal handles på forretningsplanen.

Udover uddybning af den vestlige Limfjord drøftede årsmødet den ny lodslov, som der var stor tilfredshed med. Specielt blev Danske Havnes indsats for at få lempelser i loven fremhævet. I den vestlige Limfjord opleves lodstjenesten nu som meget mere smidig og forretningsorienteret end tidligere.

Endelig var årsmødet rundt om den nye lovgivning om emissionskrav og reduktion af svovludledninger. Det kan få store, negative konsekvenser for de små havne, men ingen har overblikket p.t. Danske Havne vil følge dette tæt og er indgået i samarbejde med Rederiforeningen for at kortlægge konsekvenserne.

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne.

Limfjorden.jpg
Kilde: Google Maps

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen