Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

ISPS
Aarhus Havn
Det er på havne som denne, hvor Krizo kan hjælpe med at optimere de gældende beredskabsplaner.

Danske Havne har i samarbejde med Krizo og Guardian Risk Management etableret et pilotprojekt, hvor seks danske havne tester, Krizo, som er et nyt krisestyringssystem som kan hjælpe havnene med både hverdagens sikringsaktiviteter og i katastrofesituationer.

Krizo er baseret på en mobil platform, det vil sige, at man kan styre krisehåndteringen fra en tablet eller mobil. Med Krizo kan man lave sikringsplaner, koordinere samtlige sikringsrelaterede tiltag og evaluere sit beredskab effektivt. Krizo samler og strukturer altså havnens sikringsaktiviteter et sted, hvilket især afmåler sig i tidsbesparing for personale. Under en krisesituation skal man altså ikke finde sit ringbind med sikringsplanen. Den er allerede online på Krizo.

Vi har fået muligheden for at være med til at udvikle og teste det nye krisestyringssystem. De danske erhvervshavne huser mange forskellige slags virksomheder. Alle havne har i dag en beredskabsplan, det nye krisestyringssystem skal hjælpe havnene til nemmere at opdatere beredskabsplanerne i fredstid og udføre planerne, når ulykken er ude, siger miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum.

Det nye krisestyringssystem er en ekstra foranstaltning og træder ikke i stedet for de lovkrav, der er på området.

For mere information kontakt, miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum på 2939 3706 eller på ku@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen