Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Hvordan håndteres en shitstorm på de sociale medier? Hvordan kommer havnen ud med de gode budskaber om job og vækst? Og hvor står de mindre havne i forhold til havnelovsrevisionen? Disse temaer og mange flere blev drøftet på det netop afholdte seminar for de mindre havne i Middelfart.

På 24 timer lykkedes det at komme godt rundt om en række af de mindre havne i Danske Havnes udfordringer og muligheder. Første tema drejede sig om forretningsstrategier, og hvordan disse kan udvikles.

Helsingør Havn og Guldborgsund Havne – turisme og upolerede juveler
Direktør Gitte Lillelund Bech bød velkommen til de to interne oplægsholdere fra Helsingør og Guldborgsund, der lagde ud med at berette om deres forretningsstrategier og indsatsområder.

Havnechef Benny Carlsen kunne berette, at det går godt i Helsingør Havn, men at ambitionerne også er høje for havnen. Der satses derfor yderligere på turisme og krydstogtsområdet. Inden for netop turisme og krydstogt er der fx indledt samarbejde med Hundested Havn via Visit Nordsjælland. Det betyder, at det ud over færgedriften i højere grad er oplevelseserhvervet, der kommer til at fylde i Helsingør.

I Guldborgsund Havne er havnechef Allan Lauritzen midt i en spændende, men særdeles udfordrende fase for sine havne. Hvor skal der udvides og udvikles? Eller skal der afvikles? Hvordan sikres det, at hele transportkæden spiller, så virksomhederne kommer til havnene? Og hvad sker der, hvis det ikke lykkes at udvide aktiviteterne i forbindelse med fx bygning af den nye Storstrømsbro og nedrivning af den gamle? Allan Lauritzen ved godt, hvad han har mellem hænderne – en upoleret juvel.

Shitstorme og de gode budskaber
Shitstorme er hvad der sker, når en historie får en forkert drejning på de sociale medier, og brandslukning er påkrævet. Det sker for både små og store havne, og derfor var en del af seminaret i Middelfart sat af til markedsføring og kommunikation. Udgangspunktet var, at havnene lægger grund til en masse god forretning. Virksomhederne sørger for arbejdspladser og vækst i lokalsamfundet. Men vækst og forretning på havnen kan indbefatte støv, støj og lugt. Hvor er balancen i forhold til byen og forretning? Havnene drøftede derfor, hvordan den gode historie kan forklare og afværge de eventuelle medie- og shitstorme, der kan ramme selv den bedste forretning. Og hvordan man med enkle budskaber kan få placeret sine gode historier i de lokale medier.

Lindø Industripark – arbejdspladser og markeder i vækst
De deltagende mindre havne havde endelig fornøjelsen af at høre fra et af de større medlemmer af Danske Havne. Lindø Industriparks estate- og marketingchef, Susanne Willers, var forbi og dele sin gode historie om, hvordan Lindø Industripark er godt på vej til at blive et solidt vækstcenter for offshore og maritim industri – med arbejdsplader og opkvalificering til følge. Hovedpointerne var: hold det simpelt, hav faste, men få budskaber og vær klar i mælet.

En positiv fortælling til at runde et lærerigt 24 timers seminar af på. Følgende havne og oplægsholdere deltog i seminaret for mindre havne:

Havne- og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard, Aarøsund Havn, havnemester Lasse V. Olsen, Faaborg Havn, havnechef Allan Lauritzen, Guldborgsund Havne, havnechef Benny Carlsen, Helsingør Havn, havnechef Lars Brodersen, Holstebro-Struer Havn, havnefoged Søren Brink, Hundested Havn, bestyrelsesmedlem Erik Kjeldgaard og havnemester Tummas Juul, Nakskov Havn, direktør Jesper Møller Petersen, Næstved Havn, udvalgsmedlem Jens Peder Hedevang, Skive Havn, havnemester Finn Hansen, Sønderborg Havn, konst. havnefoged Flemming Skaarup, Thisted Havn, bestyrelsesmedlem P.A. Larsen og havnefoged Jan Jaap-Cramer, Vordingborg Havn, journalist og underviser Signe Bjerre, estate- og marketingschef Susanne Willers, Lindø Industripark, direktør Gitte Lillelund Bech, konsulent Bjarne Løf Henriksen og konsulent Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

Erfagruppen Middelfart 2014.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen