Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

24 hours – frisk fisk, vindblæste havnebesøg og skarpe indlæg fra deltagerne karakteriserede Forum for mindre havnes seminar, der i år havde Vordingborg Havn som vært.

Vordingborg Havns havnefoged, Jan-Jaap Cramer, og havnebestyrelsesmedlem Poul A. Larsen tog godt imod medlemmerne af Forum for mindre havne til dette års 24-timers seminar. Det var et tæt pakket seminar med fokus på både forretningsudvikling, best practice inden for miljø, generel erfaringsudveksling og oplæg fra sekretariatet og havnecheferne om alt fra Folkemødet til moms.

Havnebesøg på Vordingborg og Klintholm Havn – vind, fisk og udvidelser

Seminaret bød på to meget interessante og lærerige besøg på Vordingborg Havn, hvor der er et godt højt aktivitetsniveau og fuld skrue på havneudvidelsesplanerne, der er godt på vej, og som havnecheferne fik set ved selvsyn på havnebesøget. Her blev både drøftet, hvordan kulturarv-fund kan forsinke og fordyre havneudvidelsen, hvordan kundegrundlaget allerede var til stede i Vordingborg Havn op til udvidelsen og de praktiske skridt i udvidelsen relativt til de mange infrastrukturprojekter, der også finder sted i området – Femern Belt, Storstrømsbroen etc.

Der blev også tid til at besøge Klintholm Havn, hvor havnefoged Michael Larsen kunne berette om havnens fokus på fisk, og også på de planer, der er i forhold til at være vindmøllehavn i forbindelse med havvindmølleparken Kriegers Flak, hvor havnen ligger godt placeret og har de relevante arealer til rådighed.

Fokus på forretningsudvikling

I Forum for de mindre havne var der også fokus på forretningsudvikling. Med udgangspunktet ”hvad der er godt for kunden, er godt for havnen” holdt bl.a. Jesper Møller Petersen, direktør i Næstved Havn, og Søren Brink, havnefoged i Hundested Havn, oplæg, og der blev livligt drøftet og debatteret forretningsmodeller, kundegrundlag og kundepleje.

Materiale om forretningsmodellen og strukturen kan ses her

Folkemødet, bestyrelsesarbejde og godt og blandet fra havet

Jakob Jensen, havnekoordinator for de bornholmske havne, kunne berette om de mange gode netværksmuligheder, der er ved at deltage i Folkemødet på Bornholm. Danske Havne kunne bl.a. vise selvsamme Jakob Jensen i fuld debat under Folkemødedebatten: ”Job i Vandkanten”, som TV Bornholm valgte at dække live – se her.

Derudover redegjorde Poul A. Larsen, bestyrelsesmedlem i Danske Havne og bestyrelsesmedlem i Vordingborg Havn, for det arbejde, der pågår i Danske Havnes bestyrelse. Endelig rundede Danske Havne af med oplæg om alt fra administration for klapning, udfordringer ved marinearkæologi og sikker færdsel på havne og på havet.

Alt i alt et godt og udbytterigt seminar med super værtskab fra Vordingborg Havn.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

 

Seminar for mindre havne.jpg
Billedet viser deltagerne i seminaret

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen