Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Prop i Limfjorden

Jernbanebroen over Limfjorden skal vedligeholdes i 1½ måned i 2016. Derfor vil BaneDanmark ikke åbne broen for gennemsejling. Danske Havne finder, at det strider mod intentionerne om at ville styrke nærsøfart og yderområder. Heldigvis er BaneDanmark ude i god tid, så de kan forhåbentlig nå at revurdere deres vedligeholdelsesplan.

Selvfølgelig skal jernbanebroen over Limfjorden vedligeholdes, så nordjyderne kan komme frem og tilbage over fjorden med toget. Det andet har de jo prøvet. Men ligefrem at fjerne muligheden for, at broen kan åbnes, og erhvervstrafikken kan komme igennem, er så voldsomt igen. Det må der kunne findes en bedre vedligeholdelsesplan for.

Der er 6 havne beliggende i den vestlige del af Limfjorden: Skive, Stuer, Lemvig, Aggersund, Nykøbing M og Thisted. De 6 havne har tilsammen en godsomsætning på ca. ½ mio. tons om året. Det er et sårbart marked, hvor det vil være meget svært at genvinde det marked, der tabes pga. en brolukning. Havnene er i forvejen udfordret af at være mindre havne. Kunderne er primært mindre virksomheder i området, finanskrisen har været hård ved landbruget, der er en væsentlig kunde for havnene, og endelig er der store udfordringer i forhold til besejling af fjorden.. Kystdirektoratet og dermed staten vedligeholder gennemsejlingsruten gennem Limfjorden. En rute, hvor der i området er store ønsker om, at der bliver mere end de nuværende 4 meter vand.

Danske Havne har afgivet høringssvar om lukning af jernbanebroen og håber nu på en tættere dialog med aktørerne i området, så der kan findes en mere smidig plan. Se Danske Havnes høringssvar her.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Prop i Limfjorden.jpg
Kilde: Fotograf Lars Horn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen