Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Aarhus Havn
Aarhus Havn

Folketinget førstebehandler torsdag den 26. marts 2015 erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens forslag til ny udbudslov. Danske Havne holder den 17. juni 2015 temadag om udbud for medlemmerne. Der er mange regler at finde rundt i, og der er steder, hvor der kommer nye muligheder for små og mellemstore virksomheder. Praktiske erfaringer vil vi også komme ind på.

Det kan være en sur pligt og opgave at gennemføre et udbud. Men det kan også være en rigtig god mulighed for at få struktureret sit projekt og få en god pris.

EU’s reviderede udbudsdirektiv skal være implementeret i medlemslandene senest i april 2016. Og Danmark er på vej. Der ligger et grundigt arbejde fra Udbudsudvalget bag det lovforslag, erhvervs- og vækstministeren netop har fremsat. Nu skal Folketinget behandle det, og forventningen er, at en ny lov kan træde i kraft den 1. oktober 2015.

Lovforslaget fastlægger procedureregler for offentlige indkøb og indeholder bl.a. regler om elektronisk baserede indkøbsprocedurer og særlig adgang for små og mellemstore virksomheder.

Danske Havne holder den 17. juni 2015 temadag i Aarhus om udbud.  Dagen vil blive set særlig fra en havnevinkel. Vi vil med hjælp fra advokater hos Delacour komme ind på reglerne for udbud og entrepriseret, så vi også er forberedte, hvis noget går galt. Havnedirektøren i Frederikshavn fortæller om de praktiske erfaringer med udbud, baseret på funktionskrav, og dagen slutter med et indblik i SKI-aftalerne, som havne også kan anvende.

Målgruppen er de af havnenes medarbejdere, der ønsker et alment kendskab til muligheder og pligter.

For program og tilmelding se her.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Aarhushavn-Jørgen Weber.jpg
Kilde: Aarhus Havn. Fotograf Jørgen Weber

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen