Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Kirklarsen

Kirk Larsen

Folketinget vedtog i marts 2017 en ny lov, som stiller krav til, at alle virksomheder inden 1. december 2017 registrerer de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en virksomhed. Disse kaldes alle reelle ejere.  Begrebet er en smule misvisende i forhold til den almindelige sproglige forståelse af ordet ejere, da der altså ikke nødvendigvis er tale om personer, der har ejerandel.

 

Registreringen skal skabe gennemsigtighed i alle danske selskabers ejerstruktur og medvirke til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

 

Aktieselskabshavne vil – da de er omfattet af selskabsloven – være forpligtet til at lade sine reelle ejere registrere. I det tilfælde at en aktieselskabshavn er 100 % ejet af kommunen – hvilket ofte vil være tilfældet – vil havnen ikke have nogen reelle ejere. I et sådant tilfælde er det selskabets ledelse, der registreres. Registreringen skal foretages via virk.dk.

 

Kommunale selvstyrehavne er ikke omfattet af pligten til at registrere reelle ejere, da kommunale selvstyrehavne hverken er omfattet af selskabsloven, erhvervsvirksomhedsloven eller fondslovgivning, men derimod alene er organiseret i henhold til havneloven. Havneloven indeholder ingen forpligtelse til at registrere reelle ejere, siger Frans Bennetsen, advokat i Kirk, Larsen & Ascanius.

 

Idet kommunale selvstyrehavne dog er registreret under virksomhedsformen ”Fonde og selvejende institutioner” i CVR-registeret, kan det ikke udelukkes, at Erhvervsstyrelsen efter den 1. december 2017 vil fremsende påmindelsesskrivelse til de kommunale selvstyrehavne.

 

Denne administrative udfordring er forelagt Erhvervsministeriet, som vil undersøge, hvordan udfordringen skal håndteres. Det ændrer dog ikke på, at kommunale selvstyrehavne ikke er forpligtet til at registrere deres reelle ejere.

For mere information, kontakt Danske Havnes juridiske hotline på 7611 5411 eller på havne@kirklarsen.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen