Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

European Shipping Week sætter pirateri på EU-agendaen. Paneldeltagere viser EU’s styrke og svagheder samt at EU i højere grad burde skræmme pirater for at garantere EU’s forsyningssikkerhed

Danmarks Rederiforening arrangerede den 5. marts 2015 en debat om pirateri i Europa-Parlamentet i samarbejde med Bendt Bendtsen, MEP (K) og Ole Christensen, MEP (S). Salen var fuld til arrangementet der var en del af det nye initiativ European Shipping Week.

Pirateri er ikke en direkte trussel for danske havne, men alligevel er det en trussel, som bør tages alvorligt af både EU og dets medlemslande. Pirateri truer nemlig EU’s forsyningssikkerhed og de ekstra omkostninger ved store løsesummer, stjålet gods og forliste skibe bliver i sidste ende betalt af EU’s forbrugere.

Danske Havne bringer uddrag fra debatten, der giver et billede af de aktuelle udfordringer.

Robert Missen, der er head of unit i Kommissionens transportenhed DG MOVE: ”Pirater kan ikke være bange for EU, da EU ikke har aktier i den kamp. Pirateri består ikke subsidiaritetsprincippet. Medlemsstater ønsker at have det på nationalt plan. EU blev ikke engang informeret om Danmarks nye pirateristrategi.”

Mærkeligt nok mener EU ikke at have aktier i kampen mod pirateri. Danske Havne har imidlertid noteret, at pirateri konkret nævnes i EU’s maritime strategi, der er aktuel grundet en evaluering og tilpasning til nye behov, udfordringer og muligheder.

Patricia Davies, der er international relations officer i EU’s militære samarbejde European External Action Service: ”EU’s fælles indsats er med til at sikre forsyningssikkerhed og beskyttelse af EU ejede og indflagede skibe. Især Gulf og Guinea er plaget med 19 procent af alle angreb. EU finansierer bl.a. program om uddannelse af folk i områder med pirateri. Det er vigtigt at fastholde den politiske vilje.”

Jürgen Ehle, der er kontraadmiral i EU’s militære arbejdsgruppe: ”Pirater kan frygte EU. Vi har stærke programmer og samarbejde med NATO. Atalanta er et initiativ med klare resultater. Mandatet udløber i 2016, og dækker også ulovligt fiskeri, menneskesmugling og ulovlige stoffer. I Somalia er pirateri bekæmpet med succes, men nye trusler vokser frem i Asien og Vestafrika. Vedholdenhed og tilstedeværelse er nødvendigt.”

Michiel Hijmans, der er direktør i det private sikkerhedsfirma Maritime Security Alliance præsenterede produkter, der tilbyder et alternativ til våben ombord fx lyd, laserlys, stærkt lys, vandkanoner m.m. Humane alternativer findes, der ikke nødvendiggør cowboy mentalitet.

Mark Dickinson, der er direktør i fagforeningen for søfolk GF Nautilus International: ”Medlemmer, der tages til gidsel, må ikke meldes ud i pressen pga. forhandling. Det begrænser kommunikation. Ingen magtanvendelse må tages i brug i gidselsituationer. Hvordan er sømænd dækket jf. kontrakt? Lektien lært: forhaling af løsesum er ikke for at spare penge eller skabe en værre situation for besætning men et forsøg på at begrænse investering i øget pirateri.”

Jakob Paaske Larsen, der er direktør Nordic Tankers: ”Der er et enormt behov for at koncentrere og koordinere initiativer i EU og i medlemsstater for at opnå ønsket effekt. Men også i at fastholde programmer og indsatser.”

Læs Danmarks Rederiforenings baggrundspapir om pirateri her

https://www.shipowners.dk/en/aktuelle-udfordringer/pirateri/

Pirateri EP 5 Marts 2015.JPG

På billedet ses Anne Steffensen, direktør Danmarks Rederiforening, Bendt Bendtsen, MEP (K) og Jürgen Ehle, kontraadmiral for EU’s militær arbejdsgruppe

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen