Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havnekonference 2014 – færgen går til Anholt Vindmøllepark

Skibet er ladet med 100 deltagere, der ved middagstid fra Grenaa Havn A/S stiger ombord  på Anholt Færgen. Havnedirektører, bestyrelsesmedlemmer, politikere og presse vil være ombord, når havnekonferencen ”Europas bedste havne” bliver skudt gang. På en sejltur til Anholt Vindmøllepark  får deltagerene mulighed for ved selvsyn at se, hvor også havne har en rolle i forhold til at sikre måltætningen om, at en stor del af vores energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi. Fortsætter udviklingen vil vindenergi stige med 15 procent indenfor de næste seks år. Det fastholder og genererer job.

Norddjurs’ borgmester Jan Petersen fremhæver: ”Anholt Vindemøllepark er et enestående eksempel på, hvordan Djurs Wind Power med Grenaa Havn A/S og de omkringliggende virksomheder fik to plus to til at give fem. Med et stærkt samarbejde og lydhørighed overfor, hvad der blev efterspurgt af producenten, leverede klyngen et produkt af høj kvalitet. Fremover har vi nu i Grenaa en klynge, der kan levere kvalificeret lokal ekspertise og arbejdskraft inden for en række offshore-relevante områder.”

Danske Havnes havnekonference har som ambitionen, at danske havne skal blive Europas bedste havne. Det indebærer bl.a., at havnene skal være parate til at servicere producenterne til de store vindanlæg, der skal anlægges og drives.

Sekretariatschef for Danske Havne, Tom Elmer Christensen uddyber: ”Der er god musik i vindmølle- og offshore-sektoren for danske havne. Ikke bare på lang sigt men også på den korte bane er der job og vækst i at sætte målrettet ind fra de danske havnes side i kapløbet om at blive udskibningshavne i Europa. Vi kan blive Europas bedste Men det kræver også meget af havne og de virksomheder, havnene samarbejder med.”

En analyse fra 2013 af BTM Consult for Rederiforeningen viser, at den installerede havvindmøllekapacitet forventes at stige fra 5 GW i 2012 til ca. 80 GW i 2022. Det svarer til en årlig vækst på ca. 15 procent. Godt 60 procent af de globale offshore installationer forventes ifølge rapporten opført i Europa. Hvis de 60 procent skal opføres i Europa, svarer det til ca. 700.000 europæiske job. Det er et marked, som Danmark kan få en væsentlig andel af, hvis der investeres i den rette infrastruktur. Det lover godt for den maritime klynge og de indirekte aktiviteter hos bl.a. elektrikere, smede, malere og lokalsamfundet bredt.

Med sejlturen til  Anholt Vindmøllepark sætter Danske Havnes fokus på klyngesamarbejder, partnerskaber og forretningsalliancer, for at danske havne kan blive Europas bedste havne. Vind og offshore er et af havnenes fokusområder, og Djurs Wind Power klyngen er en succeshistorie, der fortsætter.

Se BTM Consult’s: ’Global evolution of offshore wind shipping opportunity presented to Danmarks Rederiforening’ her

Se hele programmet for Havnekonferencen her

For mere information kontakt borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune på 89 59 10 01 eller Danske Havnes sekretariatschef Tom Elmer Christensen på 21 20 88 89

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen