Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

13 års indsats fra blandt andet Danske Havne for smidigere visum regler spås at få en positiv udgang i 2014. Forhåbentlig før sæsonen for krydstogt skydes i gang. Justitsministeriet lægger op til sund fornuft i nye regler, og Danske Havne har dermed afværget lufthavnstilstande i havne

Visum til søfolk har været en udfordring længe. Danske Havne har i 13 år samarbejdet med de maritime organisationer om at smidiggøre reglerne for søfolk, der skal rejse gennem Danmark. I 13 år har Det Blå Danmark efterspurgt smidigere regler fra først Indenrigsministeriet, så Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og nu Justitsministeriet. En løsning forventes klar senest i april 2014.

Danske Havne anerkender Justitsministeriets store arbejde med at ændre reglerne for visum til søfolk på gennemrejse. Ændringerne betyder en mere effektiv håndtering af besætningsskift i forbindelse med den maritime handel og transport. Allerede den 27. november udsendte daværende justitsminister Morten Bødskov en pressemeddelelse om smidigere regler på vej.

De nye regler betyder, at søfolk på gennemrejse har visumfrihed i 5 dage. Det betyder, at søfolk vil have mindre behov for nødvisum. Ligeledes løses problemet, hvor søfolk i dag ikke kan krydse kommunegrænsen, hvis politiet i anløbshavnen ikke kan udstede nødvisum. Politiet skal dog som hidtil kontrollere og forhåndsgodkende søfolk inden af- og påmønstring. De lempede regler betyder samtidig, at af- og påmønstring kan foretages på en red eller fra et skib til søs.

De første forslag i den 13 år lange behandling gik på at opstille paskontroller, som vi kender dem fra lufthavne, med opdeling i EU og ikke-EU. Det var langt fra alle havne, der ville kunne godkendes som grænseovergangshavne. Justitsministeriets forslag baseres på sund fornuft og tager højde for, at alle havne med internationale skibsanløb kan have behov for besætningsskift og dermed eventuelle nødviseringer.

Reglerne forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2014. Justitsministeriet har dog sat en bagkant ind, så reglerne senest vil træde i kraft 1. april 2014.

Læs Justitsministeriets pressemeddelelse her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen