Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

vejdirektoratet_modulvogntog

Trængslen på de danske veje er rekord høj. I 2017 blev der kørt 4,1 % flere kilometer end året før. Og siden 2010 er antallet af kørte kilometer på de danske motorveje steget med 31,5 %! Det viser netop offentliggjorte tal fra Vejdirektoratet. Mere gods på de blå landeveje kan aflaste de grå.

Det er blandt andet modulvogntog som dette, der fylder på de danske veje.

Vejdirektoratet angiver den økonomiske fremgang som hovedårsagen til den øgede trængsel. Den øgede økonomiske velstand har ført til et bilsalg, der de senere år også har ligget rekord højt. Der er ingen tvivl om, at der er tale om en markant stigning på det overordnede vejnet, skriver Vejdirektoratet.

Det bør næppe komme som nogen overraskelse, at økonomisk velstand og lavere bilafgifter fører til øget trængsel på de danske motorveje. Og når afgiften over Storebæltsbroen også reduceres, så er cirklen komplet. Trængslen på motorvejene eksploderer.

”Regeringen prøver at øge mobiliteten i Danmark ved at sænke afgiften over Storebæltsbroen. Trafikken flyder selvfølgelig derhen, hvor omkostningerne er lavest. I stedet for at fjerne én flaskehals ved at skabe en ny, bør Regeringen i stedet bygge videre på de gode eksempler, der allerede eksisterer i dag,” siger direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, og fortsætter ”færgeforbindelsen mellem Aarhus og Odden, havnenes multimodale transportcentre og short-sea-shipping er nogle af de alternativer til motorveje, der allerede eksisterer, og som kan være med til at løse en stor del af trængslen på de danske motorveje. Transporteres gods på det blå vejnet, reduceres trængslen, der er bedre CO2 regnskab, slitagen på vejnettet reduceres, og der er mere trafiksikkerhed. Så tænk i havne og søfart – tænk i de rette rammebetingelser for havnene, så de er klar til at aflaste det alt for trafikerede vejnet.” afslutter Bjørn B. Christiansen.

Læs hele Vejdirektoratets pressemeddelelse her

For mere information, kontakt, Jonatan Sandager Hansen, kommunikationskonsulent i Danske Havne på 2822 8214 eller jsh@danskehavne.dk

Læs flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen