Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Z62_2926_498

Årsrapporten 2021 viser gode resultater for havnemyndigheden

Under pandemiens første år i Danmark, 2020, fik Kolding Havn en rekordomsætning på 32,9 mio. kr. og 2021 er ikke langt fra rekordåret med 31,0 mio. kr. i nettoomsætning – realiseret i et marked med stigende priser på fragt, råvarer og energi.

Havnemyndighedens hovedindtjening stammer fra tre omtrent lige store forretningsområder: Det første er udlejning af arealer til virksomheder på havnen, det andet er de vareafgifter, som betales for at føre varer over kajen samt endelig det tredje, som er skibsafgifter for skibe i havn tillagt havnens indtjening på krantjenester til lastning og losning af skibene. Hvert af disse hovedområder bidrager med 9,5 – 10,1 mio. kr. i nettoomsætningen for 2021.

Det samlede resultat for året 2021 blev på 4,3 mio. kr. sammenlignet med 5,2 mio. i 2020.

Havnen ser frem

Bestyrelsesformand for Kolding Havn og 1. viceborgmester, Birgitte Munk Grunnet udtaler i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten i havnebestyrelse og efterfølgende i Kolding Byråd:

”I bestyrelsen kan vi glæde os over, at Kolding Havn leverer solide økonomiske resultater i en tid med store udfordringer i markedet. Vi har endda set, her i foråret 2022, at tendensen fortsætter med et højt aktivitetsniveau på havnen, trods konflikten i Ukraine – vi mærker dog følgerne i markedet, som nu de voldsomt høje energipriser og en mangelsituation på visse varer eller råvarer.

Nu har vi set tilbage og har godkendt årsrapporten 2021 – så er det tiden at kigge fremad. Der venter bestyrelsen en række opgaver, først og fremmest ansættelse af en ny havnedirektør, som sker i samarbejde med Mercuri Urval. Vi har en professionel og kompetent havnebestyrelse samt dygtige og engagerede medarbejdere – så jeg ser frem til det videre arbejde på havnen.”

FAKTA: Organisationen Kolding Havn er havnemyndighed og beskæftiger 12,6 personer omregnet til fuldtidsstillinger – det er en beskeden andel af de ca. 800 medarbejdere, som har job på havnen hos de virksomheder, der lejer sig ind på Kolding Havns arealer.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen