Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Aabenraa Industrihavn_large (002)

Siden 1959 har der været kulhavn ved Enstedværket i Aabenraa, men efter den 30. april 2021 er det slut. Til den tid har det svenske energiselskab Vattenfall sejlet den sidste sorte last væk fra den 400 meter lange kaj og ryddet op på sit 163.000 kvadratmeter store areal. Herefter overgår det til Aabenraa Havn. Handlen blev underskrevet tirsdag den 4. februar 2020, og det er en aftale, der allerede her kun et par måneder efter har givet genlyd i området og sat skub i nye planer.

I Aabenraa er havnedirektøren glad og tilfreds. Havnens endelige overtagelse af Enstedværket har været længe undervejs og grundigt planlagt, og for et par måneder siden blev det hele offentliggjort. En opsigtsvækkende nyhed, som muligvis ikke kom voldsomt bag på de aktører, der følger særligt godt med – men som under alle omstændigheder er en stor nyhed, fordi både Aabenraa Havn og Enstedværket fylder meget i en lille by med kun 16.000 indbyggere.

Og skal man tro på havnedirektøren, så er alt gået endda bedre end planlagt:

”Det hele kunne ikke være gået bedre. Faktisk vil jeg sige, at det endda er gået bedre, end vi havde planer om. Vi har fået lutter positive tilkendegivelser fra alle – både politikere og almindelige borgere – og især vores eksisterende kunder har taget godt imod projektet og lader nu til i endnu højere grad end før at ville engagere sig på havnen og i området,” fortæller havnedirektør Henrik Thykjær.

Potentiale til at tiltrække nye kunder
Det nyerhvervede område på 163.000 kvadratmeter bliver lagt sammen med de arealer, der blev købt af Dong i 2015, og som i dag udgør Aabenraa Industrihavn. Dermed kommer havnens areal op på 318.000 kvadratmeter, og det åbner op for nye muligheder:

“Vi har erhvervet en havneplatform, der ikke blot er unik i Danmark – den åbner også attraktive udviklingsmuligheder for virksomheder i hele Nordeuropa og Østersøområdet. Fra 2021 får Aabenraa Industrihavn for alvor potentialet til at tiltrække nye kunder og nye typer af virksomheder og skabe nye arbejdspladser,” sagde formand for havnebestyrelsen for Aabenraa Havn, Erwin Andresen, i forbindelse med offentliggørelsen i februar.

Den 18 meter dybe og 4500 meter lange havnekaj kan tage imod kæmpestore skibe, men området forventes med den kommende lokalplan som noget særligt at blive godkendt til aktiviteter i miljøklasse 7, som eksempelvis omfatter recycling-aktiviteter, metalforarbejdning, fremstilling af vindmøller, tung industri og skrot- og affaldssortering.

Næsten fordobling af havnens areal
Havnens nuværende kunder, der har aktiviteter i Aabenraa byhavn, bliver også tilbudt plads på det nye område i industrihavnen, der har hurtigere adgang til motorvejen og dermed til Nordtyskland og Syddanmark, og det er nogle af disse fordele, som kunderne lægger vægt på, når de kommenterer de nye muligheder, siger Henrik Thykjær:

”De eksisterende kunder kan se de nye muligheder, og det er jo med til at løfte hele projektet. Jeg får også allerede nu henvendelse fra nye, potentielle, interesserede kunder, der vil høre mere om mulighederne for dem for fremtiden. På sigt taler vi jo næsten om en fordobling af havnens areal, og det er klart, at det selvfølgelig er noget, der kommer til at give os mange flere muligheder på både egne og kundernes vegne.”

Ny ejerstrategi føres nu ud i livet
En ny ejerstrategi blev onsdag 26. juni sidste år vedtaget af byrådet i Aabenraa Kommune. Den nye strategi har siden sat retningen for Aabenraa Havns udvikling, så det sker i harmoni med byens behov og samtidig giver mulighed for fortsat at være en helt central aktør i Aabenraa Kommunes infrastruktur og erhvervsliv.

En del af strategien har været, at havnens aktiviteter skulle udvides, og at det skulle være i en grønnere retning. Det kan man jo selvfølgelig altid bare vedtage i en strategi, men det har givet en særlig troværdighed til både havnen og ikke mindst havnens politiske bagland – altså bestyrelse og byråd – at strategien nu faktisk også føres ud i livet med overtagelsen af Enstedværket og de grønne planer, der følger med:

”Jeg synes, man kan sige, at alle nu har set, at der faktisk hele tiden har været vilje til, at vi skulle gå i denne retning. Strategien bliver fulgt, og den troværdighed, der følger med dette, gør arbejdet meget lettere for os på havnen, og det gør også arbejdet lettere for de virksomheder, der allerede i dag eller potentielt i fremtiden vil engagere sig i havnen, at de nu kan se, at man kan stole på det, der bliver sagt og besluttet,” siger Henrik Thykjær.

Nye grønne arbejdspladser
Som man har set det i resten af den danske havnebranche, er den grønne omstilling også vigtig i Aabenraa, og havnedirektøren lægger da også især vægt på, at de nye muligheder med udvidelse og flytning giver mulighed for at gøre havnen endnu grønnere i fremtiden:

”Jeg vil gerne understrege, at det her er kæmpestort for os, og det er enormt vigtigt for byen og hele oplandet, at vi allerede nu er kommet så godt fra land – og opbakningen kommer ikke mindst, fordi folk hernede tydeligt kan se, at vi med udvidelsen også kan bevæge havnen i en grønnere retning. Vi kan i hvert fald nu se, at vi har både politikere, borgere og det lokale erhvervsliv med os, og så kan vi ikke bede om meget mere. Det bliver hårdt arbejde den kommende tid, men det bliver også drønspændende, og vi glæder os til det.”

Med de nye planer følger som sagt en strategi om, at havnens kommende aktiviteter skal være grønnere, og at de nye arbejdspladser dermed også skal være grønne. Recycling og grøn produktion uden fossile brændsler er også fremtiden for Aabenraa Havn, og som havnedirektør Henrik Thykjær formulerer det:

”En ”sort” æra er forbi, og nu tager vi hul på en grøn.”

FAKTA om overtagelsen af Enstedværket
Ensted Bulk Terminal består blandt andet af 400 meter sammenhængende kajplads med 18 meters vanddybde og et 163.000 kvadratmeter stort areal, der primært har været brugt til indskibning, omladning og oplagring af kul.

Ensted Bulk Terminal bliver i 2021 lagt sammen med de arealer på 155.000 kvadratmeter, som Aabenraa Havn erhvervede af Dong i 2015 og navngav Aabenraa Industrihavn.

Efter overtagelsen vil Aabenraa Havn i området råde over i alt 320.000 kvadratmeter.

Aabenraa Kommune overtager i løbet af 2020 arealet ved Blok 3, hvor RIMECO aktieselskab siden 2017 har forestået nedrivning af bygningerne på det 83.000 m2 store areal.

Det er hensigten, at Aabenraa Havn i løbet af de kommende år kan overtage ejerskabet af arealet.

Det er intentionen at tiltrække virksomheder inden for recycling-industrien til området, hvor store dele af arealerne er udlagt til virksomheder op til miljøklasser 7, hvilket giver området en stor fleksibilitet i forhold til den fremtidige anvendelse, der fx kunne omfatte vindmølleproduktion, tung industri og skrot- og affaldssortering.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen