Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Kolding Havn leverer vækst på gods og økonomi i første halvår 2020 i forhold til 2019
Kolding Havn leverer vækst på gods og økonomi i første halvår 2020 i forhold til 2019

Med 7 % større godsmængde i første halvår lægger Kolding Havn godt fra land i 2020. Det er vækst i byggebranchen og fortsat stabil levering til landbruget, som især bidrager til resultatet.

”Mange virksomheder oplever krise på grund af corona, men det har endnu ikke ramt Kolding Havn, samlet set. Tværtimod ser havnen en vækst i forhold til 2019 – og omsætningen for gods i både tons og kroner er også bedre end gennemsnittet for de seneste fire år, hvilket jeg vurderer som interessant under de givne vilkår”, siger Anders Vangsbjerg Sørensen, direktør på Kolding Havn, i forbindelse med halvårsresultatet, som regnskabsmæssigt ligger omkring 15 % højere end halvåret i 2019.

Bedre CO2 med skib til Kolding

Havnen fik i første halvår en ny transport af gipsplader med skib til Kolding fra det nordlige Spanien – det er gods, som tidligere blev transporteret 2.100 km på tog og lastbiler til Danmark. Der er en betydelig CO2-gevinst for hver gang et skib med gipsplader lander i Kolding Havn – som minimum 88,5 ton. Besparelsen pr. skib i udledning svarer til, hvad fem gennemsnitlige danskere belaster miljøet med på et helt år.

”Den omlægning af transporten med gipsplader var en konkret anledning til at regne på den CO2-besparelse, som skibstrafikken bidrager med i forhold til alternativer – over længere afstande er der i dag ikke et reelt alternativ til skibstransport. Derfor ser vi også, at næsten 90% af verdens varer transporteres med skib mellem lande og regioner”, siger Anders Vangsbjerg Sørensen. ”Vi ser samtidig en stærk trend med nyere og mere miljøeffektive skibe, så skibsfarten kan komme endnu længere ned med CO2-belastningen samt – over tid – tilbyde CO2-neutral transport. A.P. Møller Fonden har i øvrigt netop bevilget 400 mio. kr. til et nyt forskningscenter, hvis formål er at nedbringe eller helt fjerne de 3% CO2-udledning, som skibsfarten står for på verdensplan.”

Mild vinter og byggeboom

I sagens natur varierer mængderne for den enkelte godstype på havnen set over et halvt år, oftest af håndgribelige årsager – f.eks. er der ikke kommet så store mængder biomasse til opvarmning over kajen, hvilket udspringer af den meget milde vinter. Tilsvarende har mange byggeprojekter, store som små både før og i corona-tiden, medvirket til en øget tilstrømning af varer indenfor denne kategori, f.eks. cement.

Kolding Havn er kategoriseret som national prioriteret havn, fordi havnen løbende leverer til landbruget, medicinalindustrien og andre vigtige sektorer. Specielt under pandemien er det vigtigt, at fødevarer, medicin og materialer til industrien fortsat kommer frem – og det bekræfter havnen med sit halvårsresultat på plussiden.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen