Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

https://www.danskehavne.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-Originalt-logo-300-dpi-png.png

”Det var med glæde, at jeg så afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i sagen om husbåde i Aabenraa Havn”, siger direktør Tine Kirk, brancheorganisationen Danske Havne.

”Man skal tænke sig ualmindeligt godt om, før man placerer boliger nær en havn i drift. Der opstår hurtigt gnidninger og utilfredshed, når de nye beboere oplever havnens larm og lugt på daglig basis. Det, der før var eksotisk, opleves pludseligt som træls, så klager de, og så har vi balladen og et naboskab tabt om ikke i havnebassinet, så på gulvet. I værste fald får de medhold i en klage, og så kan den driftige erhvervshavn ikke drive sin forretning. Derfor er det godt, at nævnet har omgjort Kystdirektoratets tilladelse,” siger Tine Kirk.

Sagen opstod, fordi Kystdirektoratet gav tilladelse til, at der kunne placeres syv husbåde i Lystbådehavnen, få hundrede meter fra Aabenraa Havn.

Dansk Industris brancheforening Danske Shipping- og Havnevirksomheder, DSHV, der repræsenterer 120 medlemmer, der driver virksomhed indenfor søtransport og havneaktiviteter i Danmark, anså sagen for så principiel, at de klagede over direktoratets afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnet afgjorde i slutningen af september 2021, at Kystdirektoratets tilladelse var forkert og ophævede den. Nævnet lagde bl.a. netop til grund, at husbådene vil kunne klage over støj fra havneaktiviteterne og dermed indskrænke havnevirksomhedernes aktiviteter.

Klagenævnet fandt, at det var en væsentlig, retlig mangel ved tilladelsen, at Kystdirektoratet i vurderingen af, om der kunne meddeles tilladelse til det ansøgte projekt om husbåde ikke havde inddraget hensynet til de eksisterende havnevirksomheder, særligt i forhold til om husbådene kunne sameksistere med havnens øvrige aktiviteter og ville være til gene for havnevirksomhederne. Sagen er nu hjemvist til fornyet behandling ved Kystdirektoratet og bør medføre et afslag på projektet.  Advokat Frans Bennetsen repræsenterede havnen i klagesagen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen