Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Dato: 12. maj 2014

Havnene er kommet langt siden statsejerskabet. Skiftende regeringer har ført en aktiv havnepolitik – både gennem konkrete investeringer og gennem tidssvarende rammer i havneloven. Men hvad er statens ejerskab i havne i dag?

Transportminister Magnus Heunicke har lavet en kort status for statens ejer- og medejerskab af danske havne samt hvilke forpligtelser staten har i de forskellige havne.

A/S Storebælt ejes 100 pct. af det statsejede Sund & Bælt Holding A/S. A/S Storebælt ejer de fire færgehavne i Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Tårs. Havnene drives på almindelige, forretningsmæssige vilkår, hvor havnens indtægter finansierer investering, drift og vedligehold.

Staten ejer en andel af Copenhagen Malmö Port (CMP), idet CMP ejes 50 pct. af Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Staten ejer 45 pct. af By & Havn og Københavns Kommune 55 pct. CMP drives på markedsmæssige vilkår i fri konkurrence med øvrige havne, og drift og vedligehold finansieres gennem havnens indtægter.

Færgehavnene i Bøjden og Fynshav er ejet af staten gennem Transportministeriet.

DONG Energy A/S råder over en række havneanlæg i tilknytning til sine kraftværksaktiviteter ved Kyndbyværket, Avedøreværket, Asnæsværket, Skærbækværket, Enstedværket, Stigsnæsværket og Studstrupværket. Disse anlæg finansieres gennem DONG’s almindelige aktiviteter, og indebærer ingen direkte pligter for staten i forbindelse med drift og vedligeholdelse.

Forsvaret råder over et antal flådestationer i Frederikshavn, København, Christiansø og Korsør (sidstnævnte er delvist ejet og delvist lejet af Korsør Havn). Lyngsbæk Pier ejes af NATO, men Forsvaret har vedligeholdelsesforpligtelsen i havnen. Forsvaret ejer også havneanlægget Lynetten ved København og ejer bygninger på lejet grund ved Kongsøre i Isefjorden og Marinestation Slipshavn.

Staten har vedligeholdelsesforpligtelse i en række havne:

 • Bøjden og Fynshav – yderværker og moler
 • Thorsminde – sluser, moler, skråninger, kajer (anlægsbroen, vestpier og indpumpningskajen)
 • Hanstholm – yderværker, tværmoler, indermoler og Roshagemolen
 • Thyborøn – nordre kanalmole
 • Hvide Sande – sluser, yderværker, klapbro og skråninger
 • Hirtshals – ydermoler, molehoved, stenkastninger ved lystbådehavnen

Staten har oprensningsforpligtelse ved en række havne og indsejlinger:

 • Bøjden og Fynshav – oprensning, men der har endnu ikke været et behov herfor
 • Rømø – oprensning
 • Esbjerg – oprensning af indsejlingen (Grådyb), havneløb og bassiner
 • Thorsminde – oprensning i indsejlingen, havnebassiner, Jollehavn og Gl. Havn
 • Hanstholm – oprensning af indsejlingen og forhavnen
 • Thyborøn – oprensning af kanalen og indsejlingen til havnen

Transportministerens redegørelse sker på baggrund af en besvarelse på et § 20 spørgsmål fra et medlem af Folketinget.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.
IMG_4177_Team Lines Aldebaran J ved CMP containerkaj.jpg
Kilde: CMP AB

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen