Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

I juli annoncerede Europa-Kommissionens enhed for konkurrence DG Competition, at de vil foretage en tilbundsgående analyse af de hollandske skatteregler for offentligt ejede havne

Den største udfordring for fair konkurrence mellem EU’s havne er statsstøtte. Nye regler er på vej fra Europa-Kommissionen, da de eksisterende regler er meget uklare med mange gråzoner. Samtidig har der udviklet sig en praksis med at investere nationale midler i store havneanlæg og spørge EU om lov bagefter.

Hovedformålet med analysen af de hollandske skatteregler er at sikre, at offentligt ejede havne i Holland ikke har mere gunstige skatteforhold end privatejede havne. Allerede i maj 2013 ændrede Holland sine skatteregler for offentligt ejede selskaber, men lavede en undtagelse for de store offentligt ejede havne i Rotterdam, Amsterdam, Zeeland, Groningen og Moerdijk.

Grundet især Rotterdam Havns størrelse med en årlig omsætning på 1,7 mia. kr. undersøger Kommissionen derfor nu havnenes skatteundtagelse som en statsstøttesag.

Paradoksalt nok var Rotterdam Havn i marts ude med riven om uretfærdig statsstøtte i Antwerpen og Hamborg. Dette var imidlertid ikke skattemæssigt, men drejede sig om statslige investeringer i nøgleinfrastruktur inden for havnenes områder.

Undersøgelsen af skatteregler for havne i Holland har også ført til beslutning om en større analyse i hele EU. Konklusionerne af denne analyse vil blive brugt til at udforme generelle EU-retningslinjer. Herunder undersøges også støtte til havne med underskud. Kommissionen er således allerede i kontakt med de belgiske og franske myndigheder. Så vidt Danske Havne er bekendt, er de danske myndigheder endnu ikke blevet kontaktet.

Danske Havne har i mange år sammen med havnenes europæiske organisation, ESPO, efterspurgt retningslinjer for statsstøtte i havne. Det kommer forhåbentligvis nu, og et af områderne bliver som nævnt skatteregler for offentligt ejede havne.

Se Kommissionens pressemeddelelse om analyse af skatteregler for hollandske havne her.

Find mere information på DG Competitions webside.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.
Containerterminal i Rotterdam.jpg
Kilde: GreenPort

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen