Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ballastvand

Nyerhvervede skibe skal have installeret ballastvandanlæg. For skibe med en bruttotonnage på over 400 ton gælder konventionen fra september 2017, mens den for mindre skibe først gælder september 2022.

Danske Havne deltog i Søfartsstyrelsens konference den 5. april 2017. Her blev opdelingen af skibenes bruttotonnage præciseret. Ligeledes blev IMO’s formål med Ballastvand Konventionen fremhævet. Skibes ballastvand skal renses for invasive dyre- og plantearter, for at forhindre en spredning af fremmede arter der kan skabe en ubalance i lokale økosystemer.

På Søfartsstyrelsens konference blev ”Same Risk Area” præsenteret. Same Risk Area åbner for muligheden for at skibe i fast rutefart kan søge dispensation efter ansøgning med risikoanalyse for G7.

Det er dog stadig uklart, hvordan implementeringen af konventionen vil påvirke havnene og tilhørende modtageranlæg. Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke (BEK nr. 952 af 27/06/2016) udstikker retningslinjer for modtagelse af ballastvand fra skibe.

Danske Havne følger den kommende udvikling.

For mere information, kontakt Miljøkonsulent Helene Repsdorph

Se flere nyheder fra Danske Havne her

 

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen